Rok 2011 z pohledu numerologie

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: sebepoznani.sweb.cz, Vydáno dne: 13. 01. 2011

Stojíme na počátku nového tisíciletí, které s sebou přináší mnoho změn. Z numerologického hlediska je toto patrné již při pohledu na letopočet, který právě píšeme. 19xx se změnila na 20xx.


Jednička, která znamená "JÁ", povýšila na dvojku - "MY". Jednička značí osobní vývoj a devítka za ní stojící je znamením ukončení jednoho vývojového cyklu a dosažení nejvyššího stupně moudrosti v rámci tohoto cyklu. Dvojka označující počátek nového tisíciletí je číslem citu, soucitu, intuice. Za dvojkou leží nula, která má svůj specifický význam, protože v sobě obsahuje energie všech ostatních čísel. Jestliže si uvědomíme, že každé z čísel od jedné do devíti je nositelem určitých aspektů osobnosti člověka, je zřejmé, že prostřednictvím této nuly se nám dostává jedinečné podpory. Do nového tisíciletí vstupujeme jako celistvé bytosti, které znají své poslání a jsou připraveny jej plnit společně s ostatními členy společnosti a pro blaho celé společnosti.

Končí se rok 2010, který jsme prožívali pod vlivem vibrací čísla 3. Energii tohoto čísla bychom mohli nazvat jako tvoření a sdílení. Tvoříme silou myšlenky a své myšlenky sdílíme s ostatními. Myšlenka je energie, která se ukládá do tzv. kolektivního vědomí. Do energetického pole, jehož kvalita předurčuje naši budoucnost. Jak budeme dnes myslet, tak budeme zítra žít. Energie, kterou vložíme do kolektivního vědomí, se k nám začne vracet a projevovat se v hmotném světě. V minulém tisíciletí jsme tvořili pod vlivem jedničky, tj. rozumu, ega, které uplatňovalo své sobecké zájmy. Sobecké v tom smyslu, že nás oddělovalo od srdce a my jsme se nechávali vést rozumem namísto toho, abychom následovali hlas srdce. V novém tisíciletí již ego ztrácí svůj vliv a přebírá jej dvojka posílená nulou na počátku letopočtu. V těchto nových podmínkách již můžeme tvořit ze srdce, pomocí energie myšlenek může vzniknout předobraz nové budoucnosti, která bývá nazývána jako Nová Země nebo jako Zlatý Věk.

S novým rokem 2011 přejdeme do vibrací čísla 4. Čtyřka je symbolem stability a zároveň pružnosti. Přináší schopnost pokládat základy novému, pro nové je však mnohdy nutné vytvořit místo tím, že nejprve zboříme staré. V novém roce začneme realizovat své sny a přání z předchozího roku. Budeme již vědět, že všechno, co tvoříme, je v souladu s přáním našich srdcí, že kráčíme po Cestě, kterou jsme si kdysi zvolili, která byla dlouhá, ale úspěšná. Začneme přinášet Nebe na Zemi, začneme tvořit Ráj na Zemi. Budeme si vědomi vlastní zodpovědnosti za toto tvoření a protože jsme součástí velkého kolektivu, převezmeme zároveň odpovědnost kolektivní. Začneme tvořit základy nové budoucnosti, ve které budou žít naše děti. Proto s nimi nezapomeňme spolupracovat a naslouchat všemu, co nám sdělují. Jsou to velmi vyspělé bytosti, které nás přichází učit a sdělit důležité poselství o potřebě žít svobodně, žít v Lásce.

Blížíme se k roku 2012, ke kterému se váže mnoho různých předpovědí. Některé jsou pozitivní, jiné spíše katastrofické. Nabízí se otázka, zda tato dávná proroctví byla správně pochopená. V některých proroctvích vidíme sílu živlů - ohně, vody, vzduchu, země - které mnohdy vyvolávají katastrofické představy. Neprojevují se však tyto živly v nás samých? Ohlédněme se za posledními dny nebo roky, kolik se toho v našich životech změnilo. Kolik se spálilo, odplavilo, kolik tzv. jistot se zbořilo. Bořilo se staré, aby udělalo místo pro nové. Nejprve musela proběhnout změna vnitřní, která se nyní začíná projevovat ve vnějším hmotném světě.

Není důležité, jaký letopočet právě píšeme. V každém okamžiku máme možnost se rozhodnout, změnit své myšlení a vydat se cestou srdce - cestou Lásky.

Převzato z sebepoznani.sweb.cz