Odpovědi 14. dalajlámy na otázky, položené obyvateli kontinentální Číny během videokonference 4. ledna 2011.

Autor: Anna Servanská <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: překlad, Vydáno dne: 26. 01. 2011

Kdo  má chuť, může pojmout tyto odpovědi jako čítankový příklad, jak zásady Buddhovy Spásné osmidílné stezky uplatnit ve světě jedenadvacátého století.


Otázky, které byly položeny Jeho Svatosti Dalajlámovi lidmi z různých měst kontinentální Číny 

1. Vaše Svatosti, jaký je váš názor naNgabo Ngawang Jigme? To byl delegát, jehož jste vyslal k vyjednávání  s Lidovou republikou Číny a také člověk, který podepsal 17 ti bodovou Dohodu  (z roku 1951). I když jste mu neudělil plnou moc (k podpisu Dohody), později jste tuto dohodu akceptoval. Nakonec byl vůči vám  nejčastěji v opozici a ve sporu o Tibet jednal jako kdyby  byl mluvčí čínské vlády.

Jeho Svatost Dalajláma: Znal jsem Ngaboa již před rokem 1950. Lidé, kteří tehdy Ngaboa znali, ho považovali za čestného člověka, bezúhonnou osobu. Také já jsem pokládal Ngaboa za pokrokového a důvěřoval jsem mu. Patřil tehdy mezi hlavní osoby, které měly mou důvěru a spoléhal jsem na něho. Když jsem se s Ngaboem setkal ve Lhase  po podpisu Dohody, řekl mi, že byli dohnáni k podpisu Dohody, protože pokud by odmítli podepsat, vyústilo by to v „ozbrojené osvobození“ Tibetu.  Cítil proto, že „mírové osvobození“ bylo lepší, než „ozbrojené osvobození“. Zároveň řekl, že ačkoli měli oficiální pečeť guvernéra Čhamdo, nepoužili ji. Místo toho museli použít padělanou pečeť,  kterou opatřila čínská vláda.

Podobně, když Teng Siao Ping  v roce 1979  ukázal značnou flexibilitu, vyslal jsem do Tibetu delegaci, která měla zjistit faktický stav. Když se tehdy moji vyslanci  setkali s Ngaboem, řekl jim, že si je vědom skutečnosti, že ani v časech dynastie Quing ani  za vlády Kuomintangu místní území na teritoriu Ganden Phodrang (vláda Tibetu) nikdy neplatila daně. Ngabo tak zcela jasně projevil svůj patriotismus.

Podobně  během zasedání Lidového kongresu Tibetské autonomní oblasti v roce 1989 Ngabo vyvrátil jako fakticky nekorektní tvrzení oficiálního čínského listu, že všechna rozhodnutí o dosazení 14. Dalajlámy a o záležitostech,  souvisejících s jeho identifikací a uznáním   učinila vláda v Nankingu (Kuomintang). Ngabo prohlásil, že reinkarnace Dalajlámy byla uznána regentem Tibetu v souladu s náboženskou tradicí  a že se ustanovujícímu obřadu nepředsedal nikdo cizí. Ngabo řekl, že výše zmíněná tvrzení nejsou pravdivá, jak též  oficiálně prohlásil Kuomintang. Přestože jsem v době instalace nebyl plnoletý,  stále si živě vzpomínám na reprezentanty Britské Indie, Číny, Nepálu a Bhútánu, kteří seděli všichni bez výjimky v jedné řadě.  Ngabo tak postupoval v této věci  jak nejlépe mohl, aby objasnil, co se skutečně událo. Po jeho úmrtí jsme organizovali vzpomínkovou slavnost. Někteří z našich přátel vzpomínkovou slavnost na něj  kritizovali jako nepatřičnou. Všichni víme, že lidé  v obavách  jsou vzhledem k okolnostem nuceni hovořit diplomaticky. To je důvod, proč jsem mu vždy zcela důvěřoval. Přestože není  mezi námi, vždy se za něj modlím. 

2. Vaše Svatosti,  ztratil jste kontrolu nad chováním některých Tibeťanů v exilu? Co si o tom myslíte, pokud k tomu dochází a jak s tím naložíte?

Jeho Svatost Dalajláma: Více než 150.000 Tibeťanů žije v exilu, z toho patrně 99% sdílí společné a opravdové obavy  o vývoj v Tibetu.  Samozřejmě bude rozdíl v názorech  a musí být, když je zde demokracie . Říkám svému národu, že mají právo na svobodu slova a svobodu myšlení a že se mají vyjadřovat svobodně. Takže   vzniknou různé názory. Například Kongres tibetské mládeže. Bojují o nezávislost a kritizují naši politiku střední cesty. Během mých příležitostech setkání s nimi jim říkám: “Čínská vláda se domnívá,  že bych měl některé z vás zatknout”, ale zde ve svobodné zemi to nemůžeme učinit a já bych nikdy takovou věc neudělal.

3. Další otázka, můj učiteli, je zápas s komunistickou Čínou pomocí  nenásilí a pravdy (ne- spolupráce) efektivní?

Jeho Svatost Dalajláma: Říkám Tibeťanům stále  totéž. A chci zde připomenout, že i když stále zastáváme politiku střední cesty založenou na nenásilí, jež dosud neměla hmatatelné výsledky v dialogu s čínskou vládou, pomohla nám získat silnou podporu čínské inteligence, studentů a těch, které zajímá realita a uvědomují si ji. To je výsledek mého úsilí.

Jednání  s čínskou vládou je obtížné, myslím ale, že navzdory naší nemožnosti udržovat širší kontakty s čínskými intelektuály a veřejností, naše stanovisko získává jejich podporu, která dále poroste. Bylo to několik měsíců po události v  Tchien-an-men, kdy jsem byl shodou okolností v USA  a na Harvardské univerzitě jsem se setkal s několika čínskými přáteli. Poté, co jsem jim vysvětlil náš postoj, ujistili mě, že kdyby stanovisko dalajlámy znal, celý čínský národ by jej podporoval.

4. Vaše Svatosti,  vysvětlete prosím, zda je dovoleno reformovat systém reinkarnace lamů? Neodporuje takováto reforma Buddhovu učení?

Jeho Svatost Dalajláma: Úvodem bych požádal tazatele, aby si přečetl něco z Buddhova učení, obsaženého v Kagyur  (učení Buddhy) a v Tengyur (Komentáře buddhistických mistrů). Obyčej poznávání reinkarnovaných lamů nevznikl v Indii. Tradice  reinkarnace lamů se nevyvinula také v mnoha buddhistických zemích – v Thajsku, Barmě a v Číně. Je tam systém, podle něhož se pozná někdo jako reinkarnace osvícené bytosti, ale uznání někoho jako tulkua nebo lamy neexistuje. V Tibetu  došlo k vůbec  prvnímu uznání  reinkarnace  u malého dítěte, jež si jasně vzpomínalo na svůj minulý život a to se prokázalo také jako pravdivé. Časem se tento systém pomalu a postupně přeměnil v téměř sociální strukturu  společnosti. To je důvod, proč jsem dal na vědomost, že mezi tulkuem a lamou je rozdíl. Lama nemusí být tulku a tulku nemusí být lama, někdo však může být obojí, lama i tulku. V důsledku vlastního studia a praxe může být někdo označen jako lama. Některý tulku i bez této standardní výchovy požívá sociální status ve jménu dřívějšího lamy .Existují mnozí, jimž chybí kvalifikace lamy a způsobují dokonce pohoršení. Takže jsem již přibližně před čtyřiceti lety začal říkat, že je  třeba mít systém, který by reguloval uznání tulku. Čili mít množství nekvalifikovaných není dobré. 

To, že se  zabývám  systémem reinkarnace, považuji  za službu Buddhovu učení. V případě reinkarnace Dalajlámy  čtyřsetletá tradice uznávání Dalajlámy jako duchovního a zároveň světského vůdce skončila přímou volbou politického vedení,  uskutečněnou Tibeťany v exilu v roce 2001. V mém  oficiálním prohlášení v roce 1969 jsem oznámil, že pokračování nebo zrušení instituce Dalajlámy bude rozhodnutí Tibetského lidu.  V budoucnosti se rozhodne, zda mít reinkarnaci Dalajlámy a zda je jí třeba, vždyť není nutné vždy následovat předešlé precedenty, můžeme jednat v souladu se vzniklými okolnostmi. To je v souladu s Buddhovým učením a nejde to proti němu. Pokud se vyjadřuji  k možnostem reinkarnace lamů obecně a k reinkarnaci dalajlámy zvláště, někteří Tibeťané sídlící v Tibetu a někteří čínští přátelé pochybují, zda je to v souladu s naší náboženskou tradicí.

5. V současnosti je v Číně dost lidí, u nichž je hluboce zakotvena zloba a nepřátelství vůči vám. Co  byste jim řekl?

Jeho Svatost Dalajláma: V jednu dobu byl dalajláma označen jako démon. Několikrát jsem byl dotázán, co si myslím o tom, že je dalajláma nazýván démonem, takže jsem jim v dobré náladě řekl: „Jsem démon a mám na hlavě rohy“.

Je to pochopitelné, protože čínskému lidu jsou dostupné pouze jednostranné a překroucené informace. Při štafetě olympijské pochodně jsem zvlášť zdůrazňoval odpovědným činitelům, že Olympijské hry jsou chloubou  1.3 bilionů čínského lidu a  požadoval, aby v žádném případě nevznikl problém. Ještě dříve, než Čína získala právo uspořádat Olympijské hry, se mě novináři během mé návštěvy v hlavním městě USA,Washingtonu, D.C., dotazovali na mé stanovisko. Pravil jsem jim, že vzhledem k tomu, že Čína jako nejlidnatější země s bohatým kulturním dědictvím a dějinami si pořádání Olympijských her zaslouží.  To je konstatování faktu.

Přesto čínská vláda masivně publikovala, že jsme vytvářeli překážky Olympijským hrám. Vzhledem k takové propagandě čínský lid nemůže mít přehled o celé situaci a tak jim to nemůžeme mít za zlé.

Na druhé straně je ve světě mnoho lidí, kteří mě respektují. 

Proto bych rád požádal čínské bratry a sestry, aby pečlivě ověřovali podrobnosti a zkoumali informace, které získáváte ze všech zdrojů. Když se setkávám s čínskými studenty, říkám jim,že by,  jsouce ve svobodné zemi, měli naplno používat jak svých očí, tak uší.

6. Pokud víme, ústřední vláda Čínské republiky se zúčastnila výběru a instalování reinkarnovaného dalajlámy. Takže, Vaše Svatosti, Čínskou republiku, sídlící na   Tchaj-wanu uznáváte,  a jaký podle vás bude zase mít tchajwanská vláda vliv na proces reinkarnace?

Jeho Svatost Dalajláma:  To je podobné, jako výše uvedené vysvětlení k Ngaboovi. Když jsem na Tchaj-wanu,  obvykle podporuji heslo „jedna Čína“. Ale rozhodnutí jestli chtějí být v budoucnosti spojeni,  záleží koneckonců na lidu kontinentální Číny a Tchaj-wanu. Co je důležitější, je  plně uchovat tchajwanskou demokracii, jeho silnou ekonomiku a dobrou úroveň vzdělání. To je to, co obvykle zdůrazňuji.

Wang Lixiong: Na tomto virtuálním setkání  s dalajlámou jsme se jen nemohli, jak pravila Jeho Svatost, očichat. Použití internetu v 21. století považujeme ve stycích s Vaší Svatostí za velmi důležité. Jestliže se domníváme, že jsou tato setkání pro  čínsko-tibetské vztahy  a pro vzájemné porozumění významné, pak myslím a doufám,  že se jich v budoucnosti čínští vzdělanci a zainteresovaní lidé zúčastní.Tashi Delek.

Jeho Svatost Dalajláma:  Velmi dobře. Jestli vám to vyhovuje, jsem vždy k dispozici a plně připraven ke spolupráci s využitím moderní technologie a připraven vyjasnit pochybnosti čínských přátel. Vždy říkám:  “Han zang da tuan jie” (přátelství mezi Číňany a Tibeťany).

Jestliže budeme mít příležitost  často uspořádat podobná setkání a interakce, pomůže nám to vybudovat skutečnou důvěru a vzájemné porozumění. Nejsme schopni vybudovat důvěru pokud zůstáváme navzájem vzdáleni. Čím jasněji budeme diskutovat o našich východiscích, tím více vzájemné důvěry získáme. Je-li důvěra,  budou také přátelské vztahy a s přátelstvím lze vyřešit i problémy, které se vyskytnou.

Vidíte jasně mou tvář? Vidíte mé šedivé obočí?  Na shledanou Tashi Delek. Děkuji vám

Poznámka překladatele do angličtiny: Přeloženo z tibetského originálu. V případě jakékoli  nejasností považujte prosím tibetštinu za  finální a autorizovanou

 

Zdroj:http://bit.ly/gbm2Qm)
Český text: Anna Servanska