Velké fórum ekonomických a společenských alternativ

Autor: Pozvánka <@>, Téma: Inzerce, Vydáno dne: 07. 02. 2011

Zveme vás do Prahy, kde se tuto sobotu 12.2.2011 bude konat velké fórum alternativ, které má za cíl zmapovat stav a sjednotit postup pro efektivní boj za nutnou reformu současné společnosti. Místo konání: FF UK, Celetná 20, Praha, suterén (Klub).


Velké fórum ekonomických a společenských alternativ

Na fóru budou představeny alternativní pohledy na situaci v ekonomice, politice a společnosti vyjadřované širokým spektrem různých nezávislých spolků, organizací a sdružení.

Dáváme si za cíl vytvořit prostor pro spolupráci mezi roztříštěnými iniciativami a  společnou platformu pro prosazování sdílených idejí, pro vstup do skutečné politiky a pro oslovení široké veřejnosti.

Naše společnost potřebuje změnu, to víme. Nyní musí dojít k pojmenování problému a nalezení jeho řešení. Na fóru budeme hledat možnosti postupu a realizace.


 

PRAVIDLA AKCE:

Zákaz hegemonizace fóra

Zachování tolerance vůči všem zúčastněným organizacím i jednotlivcům

Všechny pozvané organizace si jsou rovny

Plné zaručení suverenity jednotlivých organizací

 

Místo:

FF UK, Celetná 20, Praha, suterén (Klub)

Mapka:

http://mapy.cz/#mm=ZTtTcP@sa=s@st=s@ssq=praha%2C%20celetná%2020@sss=1@ssp=120380524_122580684_150199404_150073036@x=133081894@y=135951155@z=16

 

Kdy:

12. února (sobota), celodenní setkání

Začátek: 9:30

Předpokládané ukončení: 17:15

 

Občerstvení:

v Klubu (nápoje, něco k zakousnutí)

 

příp. restaurace v nedalekém OD Kotva

http://www.palanca.cz/restaurace/poledni-menu

Vzhledem k velkému počtu organizací, si dovolujeme požádat o členský příspěvek 50 Kč na provoz a organizaci fóra.

 

Program:

 

9:00 – 9:30

Registrace účastníků

 

9:30

Slavnostní zahájení a zopakování pravidel Fóra a cílů

 

9:45 – ca 12:45

Představení jednotlivých organizací, jejich konceptů, návrhů řešení, návrhů ke spolupráci apod.

 

Prosíme o dodržení 10 minutového limitu!

 

12:45-13:15

Tisková konference (pauza na občerstvení)

Stanovení tématických workshopů včetně moderátorů

 

13:45 – 17:00 (s pauzami na občerstvení)

Jednání ve workshopech

 

17:00

Zakončení fóra, sumarizace výstupů a návrhy další spolupráce

 

www.ekonomickareforma.cz