Ještě není konec

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 16. 03. 2011

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 15.3.2011


Současné události, které hýbou světem, jsou z vnějšího pohledu celkem drastické. Celý svět sdílí informace ohledně zemětřesení, které zastihlo východ. Avšak toto není konečný výčet katastrof, které ještě přijdou. Svět bude velice silně otřesen, neboť se probudí další území, které bude silně zasaženo. To, co se děje, již není možné změnit. Temnota odchází, avšak stále zde jsou mnozí, kteří se nechtějí vzdát. Další měsíc bude také velice náročný, neboť proběhne další boj mezi jižními státy, které jsou velice nespokojené jako celek. Do tohoto také vstoupí další událost a tou je změna v uspořádání tohoto státu. Není to ještě tolik aktuální, avšak do několika měsíců se nespokojenost projeví plnou měrou. Ti, co se stanou součástí povstání, budou velice povzbuzeni od obyvatel země. Ano, tento stát čeká také změna. Nebude trvat dlouho a mnohé již nebude takové, jaké jste dosud znali. Stále znovu se mocné energie spouštějí k zemi a čistí, co jim přijde do cesty. Lidské životy se podobají stromům ve větru. Je zde mnoho možností změn, ale mnozí se stále bojí a velkou měrou jste v tomto strachu udržováni neustále. Vaše vibrace velmi kolísají a je nezbytné udržet se co nejvýše. Události naberou spádu během měsíce května, kdy se začne měnit mnoho z vašich současných jistot. Vaše tělesné schránky zesilují a proto je možné, že jste již připraveni začít žít nový život. Ještě mnoho věcí však dosud není jistých, neboť změny probíhají velice rychle. Každý z vás by měl prokázat sílu a odvahu a najít v sobě lásku i přesto, že vnější události tomu neodpovídají. Je potřeba ukotvit se ve světle a láskou propojit veškeré existující vazby. Mnozí jsou však již velice unavení. Avšak cíl je již na dohled. Neustávejte ve své práci, buďte silní a nalezněte svůj střed. Máte mnoho příležitostí změnit své životy a také to s boží pomocí dokážete. Láska boží přichází do vašich srdcí a já jsem s vámi. Maitreya