Možnosti

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 13. 04. 2011

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 12.4.2011


Mnoho z vás lidí je v tuto chvíli na pokraji svých sil, neboť se jim nedaří to, co by chtěli zvládnout a dořešit. Každý z vás má své problémy, každý se s něčím potýká. Tyto dny také jsou velice únavné, mnozí z vás pociťují únavu a chuť na spánek, obzvláště v období konce dubna toto bude velice silné. Stáváte se novými lidmi, i když toto lze zpozorovat ještě velice zřídkakdy. To, co cítíte, je však opravdové. Vnímáte děje kolem sebe a učíte se vciťovat do lidí kolem vás, do zvířat a také do přírody. Stáváte se celistvými. Ti z vás, kteří se cítí unaveni, stále postupují ve svých vibracích. Tato cesta je velice těžká a komplikovaná, ale také velice povznášející, i když těchto okamžiků jste dosud vnímali velice málo. Čas letí a blíží se opět doba úplňku. V tomto úplňku opět pocítíte velice silné vlivy. Fyzické stavy budou velmi kolísavé. Stále se budete zmítat ve svých emocích, ale postupem času se naučíte toto z velké části ovládat. Nové, co vám přinese mnoho pozitivního, je přechod do dalšího období, neboť léto odnese minulost a budete obdarováni. Odemkne se mnoho bran a duše, které skrze ně projdou, se probudí. Poznají, kdo jsou a jaký je jejich úkol. Nastoupí „nová generace“ pracovníků světla. Přijdou nové léčebné metody. Každý, kdo se má zasloužit o proces vzestupu, bude podpořen. Nastanou také velice zvláštní okamžiky, kdy budete schopni dosáhnout vyššího vědomí a splynout s ním, abyste zakusili tento pocit lásky a klidu. Ti, kdo vám přinesou nové informace, budou schopni rozpoznat mnohé z vašich problémů a pomoci dočistit vaši minulost. Jsou zde velice silné programy z minulosti, kterých není možné zbavit se bez pomoci, neboť mnozí z vás nejsou toto schopni vidět. Na nové energie přivykáte velice snadno, neboť tato fáze se blíží ke svému konci. Ušli jste ohromný kus a za to je vám třeba dík, neboť současně s vámi stoupá také planeta. Není ještě rozhodnuto, co vás čeká dále, neboť je zde ohromné množství negativních programů, které se spouští při každé vhodné příležitosti. V této chvíli není možné předpovědět více, nežli do jednoho nebo dvou měsíců. Stále však zůstává naděje a víra. Nyní máte možnosti, které dosud žádné bytosti neměly. Zachovejte se tak, jak vám velí vaše srdce a věnujte svou lásku každému kolem vás. Maitreya