Radost

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Vydáno dne: 21. 04. 2011

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté  19.4.2011


Slunce rozevírá svou náruč a na Zemi proudí zlatá energie nového věku. Přicházející svátky budou velice vyjímečné, neboť se zde promítnou veškeré naděje lidstva na vesmírný postup planety a jejich lidí. Ohňové znamení brzy ukáže začátek proměny lidstva. To, co dosud procházelo, v následujícím období neprojde. Je tím značeno to, že se lidé již nebudou spokojovat s náhražkami a omlouváním situací. V následujícím období je nutné mluvit a konat zpříma, na rovinu a také se tak stavět ke všemu a všem. To, co vyjádříte, bude mít velmi silnou odezvu ve Vesmíru, neboť toto období je energeticky nejsilnější za poslední roky. Země se stále otřásá a dále bude otřásat. Tyto porodní stahy vycházejí z jejího nitra, neboť se rodí Země nová. Bytosti světla jsou ve střehu, neboť bude potřeba veškeré pomoci ke změnám. Přichází velice změnové období. Nelze se připravit na nic, co přijde, avšak je očekáváno prudké střídání polarit. Země hledá rovnováhu a stejně tak jí musí najít lidé. Rovnováhu ve všem. I ve svém konání. Jsou zde stále mnozí, kteří si se svým konáním nelámou hlavu. Tito lidé budou velice silně upozorněni na své chyby. Ti, co si uvědomují, co se děje, budou překvapeni, neboť spatří první předzvěst nového světa. Vědomí se dostává do jiných dimenzí, expanduje a přitahuje k sobě rovné, propojuje se v jeden celek. Tito lidé jsou zcela jistě vedeni, aby se setkávali. Stále více z vás ráz na ráz opustí svůj životní styl a budou mít nutkání udělat něco „bláznivého“ a pro lidi kolem sebe nepochopitelného. Příští měsíce jsou dny vyzařování radosti. Radost proudí do vašich životů, neboť vy sami tuto radost naleznete ve svých srdcích. Doba úniků z této reality končí. Přichází éra radosti ze všeho prožívání, radosti z nalezení sebe sama. Spoustu z vás bude pochybovat. Ale tyto pochybnosti budou rozpuštěny. Poznáte to sami. Toto poselství je velmi radostné. A vy to pocítíte. Již brzy. Buďte ve střehu v přijměte vše, co přichází, jdete za tím, co vás osloví.

Převzato: zlata.dusicka.sweb.cz