Věřte svému srdci

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 06. 07. 2011

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 4.7.2011


Dny s velkou psychickou zátěží pomalu odcházejí. Mnoho se změnilo za těchto pár dní. Lidé se cítí uvolnění a plní síly. Je zde mnoho z vás, kteří cítili únavu a nyní je únava pryč. Slunce zvyšuje svou aktivitu, ale tentokrát jeho záření nebude mít tak silný vliv na lidstvo, neboť lidé si již zvykli na tuto intenzitu. Mnohdy se kolem vás dějí nevysvětlitelné děje a mnohdy na ně získáte jakousi vysvětlující odpověď. Nevěřte tomu, jak jsou vám tyto děje vysvětlovány. Věřte svému srdci. Informace, které se k vám dostávají, jsou úmyslně zkreslené, aby vás mátly. Zdůrazňuji to proto, že čím blíže budete k vrcholu proměn, tím více různých zvláštních situací zažijete. A odpoví vám jen a pouze vaše srdce, nikdo jiný. Spoustu událostí se odehrává i ve vesmíru kolem Země. Neustále zde probíhá mnoho důležitých akcí, které jsou lidským okem nevnímatelné. Stále se zde seskupují mnohé bytosti, aby byly svědky událostí na Zemi. Veškerá aktivita je zaměřena na pomoc a ochranu Země a jejích obyvatel. Ochrana je velice důležitá, neboť právě v tuto dobu je zde mnoho bytostí, které si nepřejí změnu a záměrně kazí vše, co se lidstvo snaží dát do pořádku. Toto probíhá nejen ve vesmíru, ale i na Zemi. Jsou zde mnozí „maskovaní“, kteří netouží po nápravě ani lepší budoucnosti. Také nové duše přicházejí na Zemi. Duše zrozené z lásky a duše vyspělých bytostí jsou velice důležité pro lidstvo, neboť budou vědět, co dělat, povedou lidstvo k lásce. Tyto duše procházejí branou, která byla k tomuto účelu otevřena. Jejich účast je dobrovolná a přicházejí z vysokých míst, aby pozvedli lidstvo z temnoty. Světlo, které přináší na Zemi, se velmi rychle šíří. Tím prokazují Zemi a jejím obyvatelům lásku, pomáhají všem díky svému „novému“ smýšlení. Nové, nové, nové, vše je nové. Ale tak to není. Mění se pouze vaše pohledy na danou problematiku, začínáte vše vnímat z jiného úhlu. To je také to, co je do vás vyžadováno a někteří již úspěšně začali. Máte stále více sobě podobných a také do budoucnosti toto bude probíhat ve vlnách. Vlny uvědomění se rozlijí po celé Zemi. Země bude zachráněna a díky sobě projdete proměnou i vy sami. Máte podporu a lásku Boží. Maytreia