Cesta k Prebudeniu

Autor: Od čtenáře <@>, Téma: Duchovno, Vydáno dne: 17. 08. 2011

Pozvánka na 11-denní intenzivní meditační soustředění - ústraní pod vedením Lámy Tsonyho s asistencí Čhoepela v listopadu v Gaderské dolině v Národním Parku Veľká Fatra


Cesta k Prebudeniu

cestakprebudeniu.wordpress.com

 

16-27 November 2011, Slovensko

Gaderská dolina, Národný Park Veľká Fatra

11-dňové intenzívne meditačné sústredenie – ústranie pod vedením:

Lámu Tsonyho s asistenciou Čhoepela

Toto meditačné sústredenie -ústranie bude zamerané na skúmanie a rozvoj vrodených kvalít mysle: otvorenosti a ľahkosti radostného bytia, jasnosti a porozumeniu tomu čo je v živote skutočne dôležité, otvorenejšej prepojenosti so svetom a ostatnými bytosťami.

Objavovanie týchto kvalít nám môže pomôcť prekonať prekážky, ktoré bránia ich slobodnému prejavu. Postupne môžeme nadobudnúť schopnosť počuť a vidieť ľudí takých akí v skutočnosti sú; a nie skrz naše filtre a závoje. Aby sme mohli skutočne pomáhať druhým, potrebujeme túto jasnosť mysle. Keď je myseľ jasná, vhľad sa dostaví prirodzene.

Meditácia

Aby sme žili mier, treba skrotiť myseľ. Myšlienky by mali byť kontrolované. Preto potrebujeme pestovať meditáciu pokojného bytia (shamatha/šinä) na rozvinutie bdelej, precíznej prítomnosti, a na tomto základe nechať vyvstať a rozvinúť nepodmienené nežné uvedomenie Bodhičitty (osvieteného postoja mysle/srdca.)

Keď sa viac stabilizujeme v pokojnom bytí a osvojíme si meditáciu uvedomenia (vipashyana/lhathong/vipassana) , môže sa objaviť vhľad do podstaty mysle/bytia. A tak sa ozdravovať k čírej múdrosti a oslobodeniu od všetkých foriem ilúzie.

Hlavnou inšpiráciou pre sústredenie/ústranie je Šamar Rinpoče a jeho inštrukcie v komentári k praxi Tréningu Mysle ako sú uvedené v jeho knihe The Path to Awakenig (Cesta k Prebudeniu). Šamar Rinpoče je učiteľom Lamu Tsonyho i Čhoepela.

Lama Tsony je meditačný majster v tradícii Kagyu, následovník Genduna rinpočeho.

Denný program

Počas denných meditačných blokov budeme skúmať techniky ktoré nám pomôžu usadiť myseľ/bytie v sebe samom, a odhaliť našu bytostnú dobrotu/nehu a prirodzenú jasnosť vnímania a porozumenia. Meditácia v sede sa bude striedať s meditáciou v chôdzi. Chvíle zdieľania s otázkami a odpoveďami nám umožnia pomôcť si navzájom v rozvoji hlbšieho porozumenia bytiu/mysle.

Bude vyhradený čas na súkromné rozhovory s Lámom Tsonym i Čhoepelom týkajúce sa praxe.

Predbežný program:

7 - 8 meditácia

8 – 9 raňajky

9 - 12 meditácia - v  sede/v chôdzi/v sede - 15min prestávka - v sede/ v chôdzi/v sede
 

12 – 15 obed, oddych/ cvičenie Chi kungu (14:00 - 15:00)
 

15 – 18 meditácia - v  sede/v chôdzi/v sede - 15min prestávka - v sede/ otázky a odpovede

18 - 19 večera, oddych

19 – 21:30 vysvetlenie k praxi, reč dharmy, otázky a odpovede, meditácia

Niekoľko jednoduchých pravidiel

Aby sa nám ľahšie praktikovalo strava bude vegetariánska, bez ťažkého jedla popoludní.

Pre uľahčenie bdelej, precíznej prítomnosti a uvedomenia účastníci budú požiadaní, aby láskavo dodržiavali disciplínu ústrania založenú na piatich pravidlách/princípoch: zdržať sa zabitia akejkoľvek bytosti, zdržať sa kradnutia, zdržať sa akejkoľvek sexuálnej aktivity, zdržať sa klamania, zdržať sa alkoholu a iných omamných látok.

Všetci účastníci budú požiadaní o dodržiavanie Vznešeného Ticha od začiatku ústrania až do rána posledného celého dňa. Vznešené Ticho znamená ticho tela, reči a mysle. Upustíme od akejkoľvek formy komunikácie so spoluúčastníkmi, či už prostredníctvom gest, posunkovej reči, písaných odkazov, atď. S učiteľmi ústrania sa však môžete rozprávať kedykoľvek to bude potrebné alebo počas Otázok a odpovedí.

Všetci účastníci s dobrou vôľou- začiatočníci alebo takmer Prebudení – sú veľmi vítaní.

Miesto

Gaderská dolina vo Veľkej Fatre, v Turčianskej kotline - Chatová osada Gader. Nakoľko však dni 16-18 sú obsadené, tak sme zvolili alternatívu prvé dve noci vHoteli Gader, ktorý je vzdialený od chatovej osady 2,7km.  Prvé dva dni môžu byť zahrievacie kolo, ešte bez prísnej disciplíny, z väčším priestorom na vysvetlenie praxe a otázky a odpovede. Po piatkovom obede, 18.11., presun do Chatovej osady kde začne intenzívny retreat v plnej kráse. Miesto sa nachádza 15km od Martina i Vrútok. Pre tích čo pôjdu vlakom vieme zabezpečiť vyzdvihnutie na stanici Kláštor pod Znievom.

Cena

250 – 300 eur

Cena je zatiaľ predbežná, nakoľko zavisí od počtu účastníkov. Cena bude zahŕňať ubytovanie, plnú penziu a organizačné náklady. V cene nebude zahrnutá odmena pre učiteľov a pre tlmočníčku – tieto budú dobrovoľné. Nedostatok financií nie je dôvod nezúčastniť sa, v prípade finančných problémov nás prosím kontaktujte a dohodneme sa.

Registrácia

Registráciu prosíme neodkladať, pre výrazné zjednodušenie organizácie.

Registrujte sa prosím na cestakprebudeniu@gmail.comJe potrebné zaplatiť zálohu 75 euro; bližšie informácie o úhrade obdržíte po registrácii.

Katka: 0918 628 661

Braňo: 0917 721 431

Podpora

Ak by ste radi túto akciu, akýmkoľvek spôsobom podporili ( organizačne, propagačne, finančne.. atď) prosím kontaktujte nás, preberieme možnosti.