MBTI - typologické vtipy

Autor: Ivana Paukertová <ipaukertova@volny.cz>, Téma: Sebepoznání, Vydáno dne: 23. 08. 2011

Vracíme se k typologii MBTI několika vtipy. Pokud netušíte o co kráčí, přečtěte si základní článek Chcete lépe poznat sami sebe i druhé? MBTI. V základním článku najdete i odkazy na testy, které si můžete udělat a zjistit kam vlastně patříte.Výměna žárovky:

ESFJ: Ve své čtvrti založí Občanské sdružení pro výměnu žárovek, které se každou středu bude scházet v místní hospodě nad skvělým místním gulášem.
ESTJ: Nechá si vyhledat protokol o výměně staré žárovky, ze záznamu zjistí že měla svítit ještě čtrnáct dní a nadiktuje sekretářce důvodovou zprávu o mimořádné události, kde vyčíslí a zdůvodní vzniklou škodu. Zprávu postoupí nadřízenému a najde a potrestá pracovníka, který je odpovědný za zkrácenou životnost žárovky. U podnikového právníka se ujistí, že firma disponuje všemi předepsanými povoleními k výměně žárovky a na ekonomickém oddělení ověří výši prostředků na provoz žárovek. Vypíše formulář o přidělení finančních prostředků na novou žárovku, zaeviduje výdaj a vypíše žádanku do skladu na novou žárovku. Zkontroluje záruční list. Stanoví dobu výměny, zapíše ji do rozvrhu a objedná údržbáře. Sepíše protokol o likvidaci staré žárovky a protokol o výměně nové žárovky.
ISFJ: Po upozornění manželky že je potřeba vyměnit žárovku sestaví seznam firem v okolí, nechá si zpracovat kalkulaci a předložit reference a doporučení, která prověří. Na výměnu objedná nejspolehlivější firmu.
ISTJ: Přečte si návod, prostuduje výrobní dokumentaci, absolvuje bezpečnostní školení a získá certifikát pro práci s elektrickým proudem. Vymění žárovku a napíše dvěstěstránkový závazný firemní manuál shrnující dvacetileté zkušenosti pro postupy při výměnách žárovek.
ESFP: Uspořádá párty k příležitosti výměny žárovky.
ESTP: Pokud potřebuje světlo tak někoho ukecá nebo to spojí drátem. Pokud ji zrovna teď nepotřebuje tak se na to vykašle, je to nuda a však on ji někdo vymění.
ISFP: Žárovky plýtvají energií, raději použije ekologičtější světelný zdroj jako třeba svíčku
ISTP: Už to je.
ENFJ: Získá státní dotaci a zorganizuje systém prospěšných kurzů pro veřejnost jak správně vyměňovat žárovky.
ENTJ: Vytvoří globální monopol na výrobu žárovek.
INFJ: Žárovku vymění rychle, je to přece prospěšné pro všechny a s náležitou úctou, je to přece symbol světla.
INTJ: Analyzuje zdroj chyby, provede statistickou analýzu životnosti žárovek na vzorku 2500 kusů a vytvoří algoritmus výrobních postupů pro zlepšení svítivosti a životnosti.
ENFP: Po nějakou dobu má na starosti PR vztahy při vytváření globálního monopolu na výrobu žárovek.
ENTP: Vymyslí žárovku která svítí trvale aby se s tím už nikdy nemusel otravovat.
INFP: Zasní se, vymění žárovku a napíše báseň o významu světla pro lidskou rasu. Pokud je zrovna v depresi tak to nechá být, protože tma lépe odpovídá rozpoložení jeho duše.
INTP: Bude příliš líný na to aby to udělal. Patrně se rozhodne že ke studiu rovnic nelineárního chaosu stačí použít světlo z obrazovky počítače.
inspirace z typologycentral.com

 

Modlitby:

ISTJ: Pane, pomoz mi uvolnit se abych se nesoustředil na nepodstatné detaily, i když některé z nich mohou způsobit značné problémy později. A pojďme začít zítra v 08:31:04.
ISTP: Pane, pomoz mi, aby bral v úvahu pocity druhých lidí, i když většina z nich jsou příliš přecitlivělí.
ESTP: Pane, pomoz mi převzít odpovědnost za své vlastní činy, i když problémy většinou nejsou moje vina.
ESTJ: Pane, pomoz mi, aby se přestal pokoušet řídit všechno. A pokud budeš potřebovat nějakou pomoc, stačí požádat.
ISFJ: Pane, prosím, pomoz mi, být více bezstarostným a pomoz mi to dělat přesně a správně.
ISFP: Pane, pomoz mi postavit se za svá práva (pokud tě neobtěžuje, že o to žádám).
ESFP: Pane, pomoz mi brát věci vážněji, a to zejména vtipy, večírky, konverzace a tanec.
ESFJ: Pane, dej mi trpělivost, musím se zabývat věcmi efektivněji, a tím myslím okamžitě hned teď!
INFJ: Pane, prosím, pomoz mi, aby nebyl tak perfekcionistický! (Napsal jsem to správně?)
INFP: Pane, pomoz mi dokončit všechno, co jsem za....
ENFP: Pane, pomoz mi udržet mou mysl na jedné ... Hele, to je hezký ptáček! ....věci.
ENFJ: Pane, pomoz mi dělat jen to, co mohu a ostatní nechat na tobě. A vadilo by ti, kdybys mi to dal písemně?
INTJ: Pane, pomoz mi být otevřený myšlenkám druhých, jakkoliv zcestné jsou.
INTP: Pane, prosím, pomoz mi být trochu méně nezávislým, ale samozřejmě mým vlastním způsobem.
ENTP: Pane, prosím, pomoz mi dnes držet se zavedených zvyklostí. Na druhou stranu, spokojím se s několika minutami.
ENTJ: Pane, pomoz mi zpomalit anespěchatstímcodělám.
původní autor Elis N. Harsham
přeloženo ze squarewheels.com

 

Proč přechází ulici?

ESFP: Na oslavu na druhé straně.
ESTP: Abych předvedl své úžasné boty tři-v-jednom na přecházení ulice.
ISFP: No, tam letěl ten motýl, podívejte, je tu zpátky!!
ISTP: Do domácí dílny naproti.
ESFJ: No všichni to dělají....
ESTJ: Hej kámo, to není tvoje starost.
ISFJ: Abych dokázal ostatním že je to bezpečné.
ISTJ: Chcete mi snad navrhnout že nemám přecházet ulici!?
ENFP: Protože..jé, hele, bubliny!
ENFJ: Ostatní mohou následovat.
INFP: Čin průchodu z bezpečí skrze nebezpečí do bezpečí je vysoce symbolický pro plynutí života v epickém dobrodružství ...
INFJ: Následuji světlo.
ENTP: Utekl mi můj nový robot s laserovýma očima. Neviděli jste ho tu někde?
ENTJ: Dobýt sousední říše.
INTP: Nevzpomínám si...Rozjímal jsem o existenci nekonečna (vrazí do značky).
INTJ: Je to součást plánu.
přeloženo z personalitycafe.com

 

ENTP, INTJ a INTP jsou ve vlaku ve Skotsku. ENTP dívá z okna, vidí černou ovce na poli a poznamená: "Zvláštní. Skotské ovce jsou černé." "Ne!" říká INTJ. "Pouze některé skotské ovce jsou černé." INTP se podivuje jejich zmatenému myšlení a konstatuje:" Ve Skotsku je alespoň jedna ovce jejíž alespoň jedna strana se při zběžném pohledu jeví černě."

INTP, ENTP a INTJ jsou na konferenci, jsou ubytováni ve vedlejších pokojích a jednou večer popíjejí s ostatními dole v baru. INTP jde spát jako první, INTJ jako druhý a o několik minut později ENTP. INTJ si všimne že na chodbě před jejich pokoji hoří koš na odpadky. O kus vedle stojí kýbl s vodou. INTJ začíná vymýšlel způsob, jak zkonstruovat zařízení na vývoj oxidu uhličitého s cílem vytvořit provizorní hasicí přístroj, ale předtím než se mu to podaří vymyslet přijde ENTP a zalije oheň vodou. Druhý den ráno INTJ a ENTP říkají INTP o ohni. Připouští, že ho viděl. Ptají se ho, proč to neuhasil. INTP opovržlivě odpoví "Ano, došlo k požáru, ale vedle byl kbelík s vodou takže řešení bylo prokazatelně k dispozici."

INTP, INTJ a ENTP spolu táboří. O půlnoci INTJ třese INTP aby se vzbudil: ''Podívej se na oblohu. Co to znamená?''
''Nuže,''říká INTP,''meteorologicky můžu určit, že bude pršet, nad námi se pomalu zatahují mraky. Astronomicky můžeme pozorovat několik souhvězdí, která jsou viditelná pouze zde v pozdním létě. Jejich postavení ve vztahu k horizontu naznačuje že je okolo 01:30. Na základě těchto skutečností mohu usuzovat, že teplota je přibližně 20 stupňů Celsia a v důsledku nadcházejícího deště poklesne. Astrologicky, viditelnost těchto souhvězdí je dobrým znamením pro Lvy a Štíry. Filozoficky, vidím ty tisíce milionů hvězd, z nichž každá má potenciál stát se novým světem, a věřím, že i když jsou naše životy individuálně bezvýznamné, naplňuje je smysl povinnosti našeho druhu zkoumat vesmír a zaznamenávat jeho historii. "
INTJ několik vteřin zpracovává odpověď. ''To znamená, že stan je fuč.''
V tom okamžiku začíná pršet a tak se všichni přestěhují do přístřešku z větví, který mezitím postavil ENTP.

V parku leží dvě osoby, jeden je totálně opilý a ten druhý je taky ESFP.

přeloženo z intpforum.com