Mír přijde

Autor: Od čtenáře <@>, Téma: Duchovno, Vydáno dne: 11. 11. 2011

Všude se píše, že 11.11. bude celý svět meditovat, tak připojuji článek - výběr z přednášek a video s odkazem na celosvětové meditační hodiny.


Mír přijde, když pozvedneme vědomí celého světa

www.suprememastertv.cz/dulezite0.php?anim1=svet_veganu_miru_meditace_a_modlitby_cz.flv

 
Rozhovor Nejvyšší Mistryně Ching Hai s rádiem Formula QR 92,3 FM Cancun, Quintana Roo, Mexiko –22. listopadu 2010

Musíme přemýšlet o našem životním stylu. Musíme myslet na všechny druhy na planetě a na přežití, nejen na naše každodenní nebo okamžité radosti. Musíme myslet velmi nesobecky.

Prostě být vegany je velmi jednoduché: zachrání to všechno živé na planetě – zachrání to zvířata, zachrání to životní prostředí a zachrání to svět pro budoucnost našich dětí.

 
Rozhovor Nejvyšší Mistryně Ching Hai s televizí Encadena Quintana Roo, Mexiko – 9. prosince 2010

My jsme dětmi Nebe. Pokud něco chceme, musíme ukázat znamení, že to chceme. Když teď chceme mír, chceme laskavost, chceme lásku, požehnání Nebe, musíme to začít ukazovat činy. Musíme si vzájemně projevovat lásku. Musíme být k sobě navzájem laskaví. Musíme být laskaví ke všem. Pak Nebe řekne „Och! Mé děti chtějí toto!“ Pak to přijde. Nemůžeme ale jen sedět a modlit se za mír a shovívavost, když jsou naše činy v protikladu. Toto násilí a zabíjení lidí a zvířat jsou signály, že nemilujeme, že nechceme soucit, že nechceme mír. To je zákon vesmíru, že pokud zabíjíme nebo něčemu ubližujeme, musíme se s tím podělit o své duchovní zásluhy.

Takže, kolik zvířat jsme snědli, dělíme se s těmito zvířaty o náš duchovní účet a když je vyčerpán, stáváme se duchovně chudší, chudší a chudší. A když nemáte dost duchovních zásluh, pak musíte zaplatit  svým zdravím, štěstím nebo mírem vašich rodinných příslušníků. A pak ve velkém platíme mírem ve světě, musíme zaplatit cenu, že nemáme žádný mír. Tím, že zabíjíme zvířata  k jídlu, zabíjíme naši planetu. A pak se všichni  stáváme vrahy. Proto chci, aby se všichni stali hrdiny – zachránili planetu, přestali jíst zvířata.

 
Telekonference s Nejvyšší Mistryní Ching Hai a s týmem Supreme Master television „Duchovní požehnané dráhy a další tajemství duchovního růstu“ Los Angeles, Kalifornie, USA – 30. srpna 2010

Kdyby tentokrát lidé přešli na veganství, bylo by to proto, aby zachránili planetu. To znamená, aby zachránili životy, nejen životy zvířat, ale život Země a lidské životy, miliardy lidí. V tom případě budou jejich zásluhy nesmírné. Proto, i kdyby nestudovali se mnou, byla bych spokojená. Kdyby zachránili svět, zachránili by svým úsilím miliony životů, pak by byli taky zachráněni – jejich duše.

 
Telekonference s Nejvyšší Mistryní Ching Hai a s týmem Supreme Master television

„Výjimečná láska a nezměrná moudrost žijícího Mistra“ LosAngeles, Kalifornie, USA – 1. srpna 2010

Většina lidí je připravena pro skok do vyšší dimense, vyššího vědomí, vyššího životního stylu. Lidé se musí rozhodnout sami pro změnu. Kdyby například přešli na veganskou stravu, pak se změní dokonce i špatný vůdce. Nebo bude nahrazen.

Lidé musí myslet správně a naslouchat sami sobě, protože jistým způsobem je každý nějaká „země“, každý je nějaké „království“. Kdyby se všichni rozhodli jít správným směrem, pak by se energie celého světa změnila.

A bez ohledu na to, jak je vůdce špatný, změní se. Být vegetariánem pomůže, zmenšuje to naši agresivitu a naši zaslepenost, snižuje to tyto nízké kvality. Pak vyvstanou tyto Milující Kvality. Čím víc jsme naladěni na Boha a čím déle jsme vegetariány, tím citlivějšími se stáváme a tím víc jsme spojeni se všemi bytostmi na světě – nejen se zvířaty, ale dokonce i se stromy. Nedávno jsem vám říkala, že mi stromy oznamují, že mi hrozí nějaké nebezpečí. Dokonce i stromy a rostliny s vámi budou mluvit, bude-li to nutné a pak budete cítit jejich lásku a užijete si víc jejich krásy, jak jste ji nikdy  předtím neviděli. Najednou se vám budou zdát stromy krásnější nebo zvířata budou  tak úžasná, roztomilá.

 
Přednáška Nejvyšší Mistryně Ching Hai vesnička klimatické změny

11.prosince  2010 Cancun, Mexico

Země nám dává tak hodně, minimálně 15 až 50 % duchovní síly. Vzduch, který dýcháte, jen když se nadechnete, ten vzduch vám žehná 15 %. Stromy nám dávají až 15 % síly, duchovních bodů.

Andělé jsou skuteční, bohové a bohyně jsou skutečné. Čím čistější jste, tím víc máte ochrany andělů. Bůh vám naslouchá. Andělé vám naslouchají, my je ale odháníme naší těžkou energií. A nejsme schopni dobře naslouchat, kvůli naší těžké energii, energii zabíjení. I když my nezabíjíme, ale jíme, to je nepřímé zabíjení. A než zvířata zemřou, trpí, naříkají, když tedy pozřeme tuto energii, stavíme si kolem sebe zeď, uvazujeme se. Podobné přitahuje podobné. Měli bychom být jako andělé, aby s námi andělé spolupracovali.

 
Videokonference s Nejvyšší Mistryní Ching Hai 7. prosince 2010 – Dubaj, Spojené arabské emiráty

Stejně jako je to v tomto světě s finančními zásluhami, když máme na svém účtě duchovní body, násobí se, násobí. Čím víc máme,  tím víc úroků vyděláme. Vše má nějakou cenu. Stejně, jako v našem světě musíme jednat o všem, co chceme, mír taky vyžaduje jednání, jak víte.

Musíme si mír zasloužit, protože jsme mír zničili. Zničili jsme atmosféru míru tím, že desetiletí vytváříme, účastníme se nebo iniciujeme války. Cena míru je velmi vysoká. Já osobně jsem dala vše, co jsem měla, duchovní body, a ještě mi několik zillionů chybí.

Vy všichni, tam venku, prosím, pomozte mi tím, že budete vegany, že budete ctnostní, že budete laskaví, aby atmosféra začala víc odpovídat míru.

Mír velikosti Afghánistánu a Izraele stojí zilliony zillionů  duchovních bodů, aby tam nastal klid a já vyzývám celé lidstvo, aby se vzbudilo. Prosím, vzbuďte se. Prosím, žijte způsobem, jakým máte žít. Jste dětmi Boha.

Vy jste budoucnost, děti Boha. Musíte žít náležitě, jako členové královské rodiny. Prosím, buďte vegany, to vám vydělá hodně bodů, abyste pomohli celému světu a obnovili mír na planetě. Pokud vy budete ctnostní, vše bude ctnostné.

Předpokládejte, že byste propagovali bio rostlinnou stravu, kdokoli, vláda, kdokoli se rozhodne doporučit toto řešení s rostlinnou stravou, jen doporučit, získá, můj Bože, tisíce zillionů záslužných duchovních bodů. A my potřebujeme hodně bodů, abychom se vrátili do Nebe. Kdokoli to jen navrhne, jen jednou, to mu už stačí na to, aby letěl do Nebe, až opustí tento svět.

A kdokoli se postará, aby se to uskutečnilo, získá stejné množství duchovních bodů, že mu bude zaručeno Nebe. Pokud vyděláte každý den například 100 bodů duchovních zásluh, pak vám delfíni nebo velryby přidají dalších 40 bodů nebo dokonce 50 bodů. Nebo psi ve vašem domě vám dají 8 bodů k tomu, co si vy vyděláte. A čím víc si vyděláte, tím víc se to násobí. A ptáci ve vašem životě vám taky dávají duchovní body. Ten malý ptáček tam, dokonce andulka vám dá 4 body. Vše v tomto světě, co vidíte nebo nevidíte nám pomáhá, celý den nám žehnají. A zvířata nám stále bezpodmínečně žehnají. Dávají, dávají, dávají a dávají. Ať se k nim chováme jakkoli, stále nám žehnají.

 
Videokonference Nejvyšší Mistryní Ching Hai s týmem Supreme Master television 1. ledna 2011 – Los Angeles, Kalifornie, USA

Celý vesmír nám žehná a neměli bychom promarnit toto požehnání. A mám další tip, který by mohli zkusit.

Když cítí stres nebo když si vzpomenou, jen ať se nadechnou a  představují si, jsou si vědomi, že vdechují to nejlepší, nejvyšší požehnání ze všeho kolem nich a z božství a pak ať vydechnou, aby rozšířili toto božství a požehnání do okolí a do světa.

Mohou to zkoušet kdykoli budou volní nebo si vzpomenou a po chvíli se, možná, zlepší, budou čistěji myslet a stanou se jemnějším člověkem, hodnotnějším uvnitř.

Ať vdechnou to nejlepší z vesmíru a vydechnou, aby rozšířili toto požehnání a pozitivní sílu kolem sebe a do světa. Dovnitř to nejlepší a ven požehnání.

A samozřejmě, samozřejmě, nejíst žádné maso. Vegani! Pak to pomáhá. Protože když jste vegany, pak získáte vyšší procento požehnání, protože se povznesete na vyšší úroveň a pak získáte vyšší požehnání, více síly.

Zvířata jsou velmi milostivá. I když nejsou kolem vás a jsou od vás daleko, když ale požádáte o jejich požehnání, pošlou ho vašim směrem.

Kdybychom neměli lásku zvířat a lásku přírody, například dokonce stromů, rostlin, oceánů a řek, už bychom byli dávno vyhlazeni. Už bychom dávno bez jejich lásky a pomoci zmizeli, proto musíme být vděčni za vše kolem nás, co nám pomáhá bezpodmínečně, potichu, se všemi oběťmi, které podstupují. Já jsem stále vděčná.

Udržují nás v rovnováze, abychom získali čas. Udržují nás v rovnováze. Doufám, že jsou si všichni vědomi našeho štěstí a jsou vděčni.

 
Telekonference s Nejvyšší Mistryní Ching Hai a s týmem Supreme Master television  „Pravda o zásluhách: Jak je získat nebo ztratit“ Los Angeles, Kalifornie, USA – 7. července 2010

Mnohé planety nejsou tak krásné, jako je tato. Chci vám říct pravdu. To je nádhera. Některé planety jsou duchovně vyvinutější nebo technologicky vyvinutější, ale všechny nejsou tak krásné, jako tato. A některé dokonce závidí naší planetě. Mnoho věcí považujeme za jisté, například, jabloně, meruňky, ty oni milují, protože je tam nemají. Prosím, važme si našeho domova a snažme se ho zachránit. Můžeme zachránit vše, co chceme zachránit, protože máme tu moc. My všichni máme moc to udělat.

Všichni jsme slyšeli, že lidský život je vzácný. Buddha říkal, že je pro želvu snazší dostat se ze dna oceánu na hladinu a prolézt dírou v prkně, které náhodou plave kolem – to prý je snazší, než stát se člověkem, to znamená narodit se jako člověk.

Slyšeli jste možná o tom, ale nevíte, jak vzácné to je. Já se pokusím to vyjádřit tady matematicky, abyste věděli, kolik. Nebe má body, aby ohodnotilo, kdo je kdo. My, lidé, jsme tedy velmi, velmi vzácní. Vyjádřím to přesně – 9,2 zillionů zillionů duchovních bodů, abyste získali lidské tělo. Když máte 9,2 zillionů, abyste se narosili jako člověk, potřebujete dvacet zillionů zillionu, abyste žili celých 100 let. Jste v očích vesmíru skutečně vzácní.

Jak tady vy i já sedíme, neuvědomujete si, jak moc požehnání získáváte od božstev z Nebe, od andělů, kteří obklopují dobré lidi. Například, nezabíjíte, nekradete, nelžete, nemáte žádné mimopartnerské vztahy, nepožíváte návykové látky, jako drogy, alkohol atd., vedete takto uspořádaný život, máte kolem sebe stále pět andělů, aby vás chránili. Čím disciplinovanější jste, tím víc andělů máte. Například, ze 100 % vám andělé normálně požehnají 5 %. Božstva vám požehnají 5 %. Všechna tato požehnání, všude.

Když neděláme nic špatného a když dokonce jíme vegansky, získáme z toho víc. Když meditujeme, získáme z toho ještě víc. Například, člověk, který nemedituje získá 5 %, ale meditující člověk získá asi 15 %. Proč? Protože je vibrace vyšší a pak se to setká víc s úrovní vyššího požehnání. Protože my jsme na vyšší úrovni vědomí. Proto, čím výš půjdeme, tím vyšší požehnání získáme.

Mistr vyšší úrovně, svatý, například, nám žehná 500 %. Normální svatý, například, mnich v Indii, který medituje, jí vegetariánsky, medituje jakoukoli jinou metodou, nemusí to být moje metoda, bude vám žehnat dokonce 30 % ze svých zásluh, automaticky. Je-li Mistr z vyšší úrovně, než z Páté úrovně, žehná žákům asi 4 000 % duchovního požehnání. Dokonce lidé UFO, mimozemšťané, vám žehnají 10-60 % každý den.

Věc se má ale tak, že lidé, kteří nejsou vegany a kteří nemeditují, z toho získají jen 3 %. Protože vše ostatní se musí odečíst, odečíst  pro karmu zvířat, špatnou odplatu, odečte se za vše ostatní a zbudou 3 %. To je ten problém. Sami se připravujeme o prospěch tak velkého množství požehnání, které je kolem nás. Zvířata nám žehnají bezmezně. Není divu, že Pán v Bibli říká: „Stvořil jsem všechna zvířata, aby vám pomáhala“. Teď rozumíme?

Kácet stromy takovou neuvěřitelnou rychlostí ubližuje nám i planetě. Stromy jsou taky zdrojem velkého požehnání. Strom o velikosti, že ho můžete rukama obejmout, například, smrk v lese, jen jediný strom nám žehná 15 % duchovních bodů denně, jen tím, že tam je. A dokonce i malé rostlinky, když jdete po zahradě nebo sedíte na zahradě, meditujete, máte víc duchovních bodů, než když sedíte na betonu někde v malé místnosti.

Prosím, uvědomujte si to, abyste získali víc požehnání, abyste mohli žít váš život ve větším klidu a abyste dělali lepší rozhodnutí pro vás i pro nás všechny. Je to naléhavá situace. My všichni musíme zachránit náš domov. Pokud ne pro nás, protože některým z nás možná stejně nezáleží moc na životě a smrti, ale pro budoucí generace. Představte si, kolik miliard zachráníte, pokud bude planeta dál žít. Dovedete si představit kolik zásluh získáte? Když zachráníte například kuře, získáte hodně zásluh. Pokud zachráníte lidské životy, dokonce víc.

Vím, že jste velmi zaneprázdnění, ale prosím, zapamatujte si, že vy jste člověkem číslo jedna. Musíte se nejdříve postarat o sebe. Takže musíte si ušetřit čas, 20, 30 minut denně, abyste se zklidnili, abyste se pokusili vstřebat všechna požehnání o kterých jsem vám říkala.

Čím méně masa, tím méně nemocí, tím víc požehnání, více štěstí. Na chvíli to vyzkoušejte, možná 10 dní, 15 dní, s tímto vědomým pocitem požehnání a dýchejte, kdykoli jste příliš vystresovaní, vždy jen dýchejte. Budete mít povznesený pocit. Můžete si tím dokázat, že požehnání skutečně existuje. A budete-li v tom pokračovat a upřímně, budete vidět ve vizi Ježíše, Buddhu nebo Proroka Mohammeda, jakéhokoli mistra nebo dokonce současný mistr někde na této planetě k vám přijde a bude vás učit víc, než vám mohou říct má slova. Prosím, vyzkoušejte to. Dokažte to! Dokažte to!

Mír stojí nějakou cenu. Mír přijde, když pozvedneme vědomí celého světa. Proto neukazujte prstem na toho a tamtoho vůdce nebo tu a tamtu skupinu. Celý svět společně sdílí štěstí i trápení.

Myslím tím, že všichni musíme být viněni a všichni musíme být ochraňováni, všichni musíme být respektováni a všichni musíme být milováni.

Všichni společně sdílíme tento domov.
Prosím, potřebuji dát všechny vaše body za mír a za planetu.
Prosím, pomozte. Podělte se. Meditujte, buďte vegany a budete automaticky dávat.
Prosím, pomozte! Všichni meditujte, vegani, prosím, pomozte! Ano? Nepomáhejte jen sobě, pomozte světu!

 

www.suprememastertv.cz/dulezite0.php?anim1=svet_veganu_miru_meditace_a_modlitby_cz.flv
Supreme Master Television
Více na: www.suprememastertv.cz