Etika pro celý svět

Autor: Anna Servanská <@>, Téma: Duchovno, Vydáno dne: 10. 12. 2011

Na  globální stránku aktivit dalajlámy jsme upozornili již dříve  článkem  Globální aspekty jednání 14. dalajlámy.

Dalajláma navštíví 11. a 12. prosince Prahu, aby se  11. prosince na konferenci Fóra 2000 (http://www.forum2000.cz/en/web-tv/)  zúčastnil diskuse u kulatého stolu na téma Demokracie a lidská práva v Asii (Democracy and Human Rights in Asia), veřejně vystoupil s přednáškou Hledání štěstí v  neklidném světě (Searching for Happiness in a Troubled World) a 12. prosince  pak uspořádal tiskovou konferenci.


Nejnověji o tendenci  pozitivně působit na  světové dění svědčí dalajlámova  kniha „Beyond Religion: Ethics for a Whole World” (Mimo náboženství - etika pro celý svět)“. Vyšla v americkém nakladatelství , jak o tom informoval 7. prosince 2011  web   http://dalailama.com/book-beyond-ethics). Nová kniha navazuje na  předchozí dalajlámovu práci, česky: Etika pro nové milénium, Pragma 2000. Globální přístup opět  vychází   ze snahy o  zásadní řešení  problémů, týkajících se budoucností  lidstva, a v koncepci respektu ke všem cítícím bytostem spojuje odpovědnost k lidstvu a k přírodě v jeden celek. Pomíjí  pouhé  „náboženské války“ a načrtává světskou etiku respektu k náboženstvím, jež zakládají svou etiku na víře v Boha a posmrtný život stejně jako k  náboženstvím, chápajícím dobré skutky jako cestu k dosažení lepších stavů v budoucích životech.  Je to výzva k tomu, co dalajláma nazývá  třetí cestou – systém sekulární etiky překračující náboženství, cesta uznání našeho společného lidství, podporující vznik  globální lidské komunity,  založené na porozumění a vzájemném respektu.

Lze říci, že obcí – starořeckou polis – se v tomto pojetí stává celé lidstvo a dodat, že označení „světová politika“ přísluší po právu pouze politice, směřující k prospěchu této obce.

Pro Jitřní zemi přeložila a zpracovala
Anna Servanska