Půlnoční výzva do roku 2012

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 14. 12. 2011

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 13.12.2011


Není třeba hledat kolem sebe to, co již existuje uvnitř. Uvědomujte si tuto pravdu a aplikujte ji ve svém životě. Neboť to, o čem přemýšlíte, se realizuje. V každé době vašeho života. Díky tomu také vaše životy prožíváte tak, jak chcete vy sami. Na konci roku vždy rekapitulujete. Zamyslete se letos nad tím, co jste prožili a pochopili a co vám to přineslo. Místo předsevzetí do budoucna si uvědomte, co jste zvládli a čím si prošli. A také to, co byste změnili, neboť nejste spokojeni s výsledkem své práce. Prožijte ve své mysli celý tento rok a pusťte ho. Pošlete ho do minulosti. Odpusťte všem, které jste v tomto roce potkali možná ne zrovna v příjemné situaci a věnujte jim lásku, neboť oni se stali zdrojem vašich zkušeností a díky nim se stanete „odolnějšími“ v dalších situacích. Odpusťte také sami sobě a představte si Boží světlo, které vás omývá odshora dolů a odnáší veškeré vaše chmury, nedůvěru a strachy. Odevzdejte vše světlu a ulevte svému tělu. Stanete se lehčí a bude připraveni vstoupit do následujícího roku s důvěrou a odhodláním. Každý rok má v sobě cosi tajemného, když do něj vcházíte. Říkáte si, co vás asi čeká? Věřte, že vždy jen to nejlepší pro vás. Ať se kolem děje cokoliv, vy jste vy a nikdo a nic to nezmění. Pokud se naučíte zůstávat ve svém středu, budete nedotknutelní. Povolejte světlo a očistěte svou duši. Věnujte jí myšlenku lásky a spojení. Ona to pocítí a vše vám stonásobně vrátí. Zastavte se a vnímejte lásku, která k vám přichází. Věnujte těmto myšlenkám pár minut ze svého času. Do nového roku vstoupíte osvěženi a s pocitem sebedůvěry a lásky ke každému. Vaše myšlenky se propojí a energie lásky zasáhne planetu v prvních minutách roku 2012. Maytreia

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.
Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, zlata.dusicka@seznam.cz