Iniciace do ženství a tantry

Autor: Reklama <@>, Téma: Witchcraft, Vydáno dne: 10. 04. 2012

Zveme vás na 5.ročník krásného ženského proměňování, 6 na sebe navazujících víkendů jaro 2012 – jaro 2013 s Ivanou Megovou


  Iniciace do ženství a tantry

6 na sebe navazujících víkendů jaro 2012 – jaro 2013

5.ročník krásného ženského proměňování

25-27.5. 2012

www.zenskekruhy.cz

 

Ženská tantra je návratem k sobě, ke svému ženství, ke svému tělu, k prožitkům. Je to cesta k sebeúctě, k opětovné hrdosti na své tělo, jež v současném světě dusí převládající kult „dokonalosti“. Je to cesta, která nám za pomoci symbolů pradávného kultu Bohyně pomůže otevřít rozličné aspekty ženství, poodhalit a léčit naše 13.komnaty vztahů, sexuality,doteků a bytí v ženském těle. A také je to cesta radosti, tance, naplnění a přirozenosti. Cesta jak najít, ochránit a případně posunout své hranice doteků. Cesta „nedělání“, cesta plynutí.

 

Během těchto setkání se budeme hlouběji věnovat přijetí sebe, svých pocitů a našeho jedinečného těla, objevování a zkoumání vlastní ženské sexuality,  přivedení vědomí do  naší joni, zdroje naší ženské síly a potěšení, práci s energetickým tělem a čakrami, meditacím,  ženské magii – objevení naší vnitřní čarodějky, vztahu k naší matce, potěšení z probuzeného těla.

V kruhu žen vytvoříme bezpečný prostor pro upřímné sdílení, vzájemnou podporu a inspiraci, společně pocítíme nesmírnou sílu ženského společenství a sounáležitost se všemi ženami současnosti i minulosti.Kurz je sebezkušenostní, takže se v něm pracuje s vlastními prožitky a pocity.

 

Od druhého víkendu se skupina uzavře, dále tedy  budeme  pokračovat  jako  bezpečná  uzavřená  skupina. Maximální počet účastnic je 20 žen. Minimální počet účastnic je 9 žen (nebude-li naplněn otevřeme cyklus až 2.termínem v srpnu)

 

Témata jednotlivých víkendů:

1. Přijetí sebe a svého těla 25-27.5. 2012

Díky výchově a vlivu společnosti, díky minulým negativním zážitkům jsme se oddělily od našeho těla, od zdroje naší síly a radosti. Naučíme se ctít naše ženské tělo a jeho jedinečnou podobu a tím se otevřeme pro vlastní sebeúctu a potěšení. Bohyně v našem nitru se probudí.

2. Osvobození své sexuality 31.8.-2.9. 2012 (poslední možnost připojení od tohoto setkání)

Náš vztah k vlastní sexualitě se řídí poselstvími, která jsme přijaly od svých rodičů, partnerů, společnosti a je ovlivněn jednak našimi minulými zážitky a také dvěma tisíci let omezování ženské sexuální síly. Společně budeme léčit naši ženskou sexualitu, abychom osvobodili její jedinečný potenciál. Zaměříme se na specifické kvality a potřeby ženské sexuality.

3. Ženský klín 19-21.10. 2012

Joni – ženský klín – je pro ženy zdrojem vitality, potěšení a intuice. Emoční a fyzická zranění však mohou vést ke znecitlivění a ztrátě kontaktu se svojí Joni i  se svým ženstvím. Hravým a láskyplným způsobem budeme (znovu)objevovat a prohlubovat kontakt se svojí Joni. Když se Joni se stane naší přítelkyní, naše ženství je pevně zakotveno, dovolíme si více živosti, můžeme žít svůj život vášnivěji.

 

 

4. Práce s energií a ženská magie 30.11.-2.12.2012

V každé ženě je ukryta síla, kterou lze využívat, pokud s ní umíme zacházet. Víkend probouzení divoké ženské přirozenosti, nespoutaného ženského já, Vydáme se na cestu znovu objevování divoké a nezkrotné ženské síly, která byla často potlačována, a která dřímá v nitru každé z nás, aby nám pomohla obnovit naší živost a spontaneitu. Napojíme se na živly a jejich archetypy, včetně archetypu Kálí, pokusíme se znovuobjevit naši intuici, která je zdrojem ženského poznání a vhledu, a také schopnosti léčit.

5. Matka 18-20.1. 2013

Každá z nás měla matku a mnoho z nás matkou je nebo se jí možná v budoucnu stane. Často nám vztah s matkou ovlivňuje naše prožívání a sebevědomí, aniž si to uvědomujeme. Během víkendu prozkoumáme podobnost i odlišnost s naší matkou, s prožitkem si odžijeme některé zatím nevyřčené věci, posdílíme ženské mateřské příběhy a samozřejmě si také užijeme péči ostatních žen ve formě doteku a masáží.

6. Potěšení 8-10.3.2013

S nevinností a hravostí, které jsou naší sexualitě vlastní, prozkoumáme  vlastní potěšení a to, co je pro něj potřeba. Naučíme se vyjadřovat svá přání, dovolíme si je plnit a uvolnit se při jejich přijímání, necháme naše těla plynout v potěšení.

Co Vás čeká?

* relaxační a meditační techniky

* práce s čakrami

* imaginace

* jemné a smyslné masáže (principy doteku, dávání a přijímání)

* uvědomování si a respektování vlastních hranic

* energetická cvičení (nabíjení těla energií a uvolnění se do ní), vedení energie po těle

* sdílení vlastních prožitků a pocitů

* sebevyjádření pohybem a tancem

* práce s ženskými archetypy

* tantrické a magické rituály

* dechová cvičení jako klíč k prožívání těla, emocí, sexuality i nabíjení těla energií

 

Kurzovné:2300,-Kčza víkend (pá večer-ne odp.), (sleva: při přihlášení na celý kurz do 25.4. 2012 a zaplacení nevratné zálohy 1000Kč na druhém víkendu se cena snižuje na 1850 Kč /víkend - první víkend zpětně ).Kurz je pojat jako celek, od účastnic, které chtějí pokračovat, se ve druhém víkendu vybírá záloha na poslední víkend skupiny - 1000 Kč, která se následně použije na úhradu části kurzovného pro tento 6. víkend. Na všechny ostatní víkendy je záloha 600Kč.

Nevratná záloha (při přihlášení) na 1.vík. je 600Kč na č.ú. 1384768063/0800.

Místo konání:různá centra mimo Prahu (ke kurzovnému je nutné připočítat náklady na ubytování a stravu v rozmezí 180 – 350Kč/ noc (dle typu zvoleného ubytování) a strava cca 220 - 320Kč plná penze (možno objednat i bez stravy). Nejčastěji: (už se stravou)Meditační centrum Skalka u Doks 22: 395,-Kč/den při spaní ve spol. místnosti, 495,-Kč/den při spaní v pokojia  Zhoř u Pacova 500,-Kč/den (spaní pouze na pokoji)

Bližší informace a přihlášky on line: www.zenskekruhy.cz

Ivana Megová. Tel: 737 445 123 ,  megova@volny.cz, Na Březince 16, Praha-5, Smíchov 150 00

 Mgr. Ivana Megová (nar. 1967)

Studovala jsem pedagogiku na PF UJEP a psychologii na FF UK, absolvovala jsem pětiletý psychoterapeutický výcvik SUR a dvouletý výcvik tantry u Johna Hawkena, semináře tantry u dalších učitelů (Piontek, Lowen, Hodosi). Od roku 2004 jsem lektorkou ženských kurzů, Věnuji se i šamanismu (Pablo Russel, Alicia Hamm, J.Hawken), kultu Bohyně a dávnému postavení ženy ve společnosti. Učím na střední škole, od října‘ 09 jsem na mateřské. V posledním roce opět začínám vést i smíšené skupiny, protože cítím že bych ráda přispěla k obrodě hluboké vzájemné úcty mužů k ženám a žen k mužům .  Žiji s partnerem, dospělým synem a maličkou dcerou v Praze.

Těším se na Vás Ivana smile31.gif