Jeden

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 12. 04. 2012

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 11.4.2012


Obloha zlátne sluneční energií a den se prodlužuje. Světlo se šíří stále více, láska se rozpíná. Motlitby proudí do Vesmíru a jejich láskyplnost je vede ke správnému cíli. Mnohá slova prosí za odpuštění, další děkují s velikou pokorou a mnohá slova formují skutečnost. Neboť na počátku bylo slovo. Vše, co život přináší, je zdrojem samým. Vše na planetě, Vesmír celý. Mnohé radosti jsou součástí láskyplné energie a mnoho zklamání též. Nekonečný Vesmír obsahuje vše. Toky energií se přelévají jako vodopád a oblažují vše, co jim přijde do cesty. Život sám je bytí v proudech energií. Život sám je tím proudem. Mnohé dosud nebylo zjeveno, přesto to již existuje. Víra v život je silná. Víra v Boží sílu již méně. Přesto je tato síla nezměrná. Láska je smyslem života, uvědomění cílem. Vesmír se smršťuje a napíná, hýří barevnými shluky. Boží dlaň je natažená a otevřená každému, kdo je schopen přijmout tyto dary. Vše je spojené. Nový úsvit je zde. Země zpívá a roste. Božské bytosti jásají, neboť přichází mír do jejich duší. Ony samy tvoří mír. Tvoří lásku. Jsou láskou. Jsou jedním a jsou vším. Život se probouzí, roste a pak zaniká. Pro každého v jiné etapě, pro všechny v jedinou chvíli. Vánek z lesů přináší osvěžení stejně tak, jako milost Boží. Vyslané myšlenky a vyřčená slova zesilují ozvěnu srdce. A všechno se projeví v Jednom. Jsou to zvláštní děje, které probíhají v tomto čase a přesto jsou součástí Vesmíru od jeho zrození. Pochopení jde ruku v ruce s uvědoměním, mnohé se jeví odkryto a přesto zahaleno v plášti mlhy, dokud se neprobudí duše. Planeta je jako noční obloha plná hvězd. Každý den přibývají další a další světýlka, která se otevírají proudu života, probouzejí se a chtějí být. Být tím, kým skutečně jsou. Vzpomínají si a září. Ukazují cestu ostatním. Život je nádherný se svými proměnami. Je vzácný, stejně jako poučný. Láskyplný, stejně jako bouřlivý. Má stejné projevy jako Vesmír, neboť vše je Jeden. A láska stále proudí a ohřívá srdce bytostí, které touží po spojení. Jejich touha otvírá jejich srdce a vpouští lásku dovnitř. Jsou to zvláštní dny. Plné lásky a nenávisti, bolesti a rozkoší a vše je ukryté v Jednom.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.
Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, zlata.dusicka@seznam.cz