Co se to z nás stalo?

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 18. 04. 2012

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 16.4.2012


Mnohé činy, které lidé na Zemi prováděli, byly po zásluze „odměněny“. Vy lidé s těmito činy žijete od počátku věků, neboť jste jejich původci. Je z vás spoustu aktivních, kteří očisťují svou minulost, dokonce i Zemi a Vesmír. Mnoho negativní energie bylo za ty etapy nastřádáno. Tolik, že bude trvat dlouhou dobu, nežli se Země pročistí. Proto i ona sama se snaží o očistu svým vlastním způsobem. Vy však máte také jiné úkoly. Vaše práce je i v jiných úrovních. Potřebujete nalézt životní sílu a žít. Naučit se žít, to ano. Ale kdo z vás žije? Kdo si uvědomuje každou vteřinu svého života? Kdo z vás vnímá stromy, slunce, zvířata? Jste zavření ve svých domech, že ani nevíte, jaké je venku počasí. Sedíte u televizí a počítačů a spoustu času marníte tímto klamným úkonem. Proč aspoň chvíli nevěnujete pozorování západů a východů slunce ? Vyjděte ven a pociťte na své kůži studené kapky deště, pozorujte jak blahodárně působí na rostliny a vše živé kolem vás. Naučte se vidět krásu, kterou vám Země poskytuje. Učte se žít. Copak je to tak těžké? Kdy jste se naposledy procházeli bosí v trávě? Je to jistě tak dávno… Země vám toho tolik nabízí. A vy jste zahleděni jen sami do sebe. Pohlceni „moderním“ způsobem života, že neznáte ani své sousedy, dokonce ani nevíte, jací jsou lidé kolem vás. Pozorujte děti, jak jsou hravé. Umíte to ještě, takhle si hrát? Umíte se nahlas smát tak, až vám tečou slzy? Anebo se slzy staly jen vyjádřením vaší bolesti, smutku a neštěstí? Vidíte ten rozdíl? Tolik emocí a přesto je každá jiná. Některé vás naplní, některé vám vezmou… Jste Boží děti a přesto si to neuvědomujete. Neumíte to vyjádřit. Dobrovolně jste se vzdali.. Vzdali toho, co je vaší přirozeností. Toho, kým jste. A teď se trápíte a hledáte chyby všude kolem. Tohle není realita, to je jen iluze. Vaše světlo skomírá, místo, aby doširoka plálo na všechny strany. Co s tím děláte nebo spíše, co s tím uděláte? Nebojte se a měňte vše, co k vám nepatří, co nejste vy. Vzbuďte se a jásejte. Neboť svět je tak krásný...

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.
Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, zlata.dusicka@seznam.cz