Lide Země

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 09. 05. 2012

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 7.5.2012


Lide Země,
nyní tě volá Rada starších. Nebuď tak krutý k Zemi a k přírodě, nebuď tak krutý sám k sobě. Jste všichni stejní, není rozdílů mezi vámi. To jen vy sami chcete vidět pravdu tam, kde není. Mnoho neštěstí jste si přivodili svým konáním a mnoho z vás na to doplácí. Neobviňujte Boha ze svých činů. Cožpak jste ještě nepochopili? Zloba, která vás pohání, nepochází od Boha. Jde to z opačné strany. Proč se neustále necháváte zaslepovat? Mnoho času již nezbývá, abyste se napravili. Obraťte se na správnou cestu a zanechte za sebou zášť a války. Stále prosíte Boha o pomoc. On vám ji dává, ale vy ji nevidíte. Raději dál sami sebe omlouváte. Nebuďte tak zatvrzelí a otevřete svá srdce všem. Láska je jediná, která vás dostane z područí zla. Mnozí z vás to pochopili. Přesto je kamenujete. Láska je vaše podstata a vy si nechcete vzpomenout.

Lidé Země,
staňte se bdělými a prohlédnete iluze, které vás obklopují. Jste tak pošetilí ve svých srdcích. Vaše srdce hoří láskou, přesto ji zavíráte uvnitř, abyste zůstali nezraněni. Bojíte se. Ale proč se bát, když vy sami jste tvůrci? Jak dlouho potrvá, nežli pochopíte? Přijměte svůj stav a otočte oči k nebi, neboť tam je vaše pravá rodina. Nechtějte zůstat  neúplnými. Jen tak můžete vytvořit krásný svět plný lásky a porozumění. Jen tak!

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.
Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, zlata.dusicka@seznam.cz