Staré a nové

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 21. 06. 2012

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 21.6.2012


Slunovrat patří k dnešnímu dni. Tento den je významný z hlediska vesmírného dění a také dění Země. Je plno z vás, kteří cítíte sílu tohoto dne. A dnešní noc je opravdu velice léčivá. Vše očištěné bude spáleno v ohni pravdy. Mnozí očekávají zázraky, ale zázraky se nedějí tak, jak si je představujete. Mnoho z vás je pozitivně naladěných a někteří mají strach z toho, co přijde. Přesto tyto dny svou silou přesahují dny předešlé. Dnes nastává zlom. Zlom ve vnímání věcí okolních, zlom v dějinách planety. Stále více se projevují očistné deště nad Českou kotlinou. Smývají vše, co sem nepatří. Sami vidíte, že ve věcech veřejného dění přichází mnoho změn, lidé jsou též unaveni tím vším a hledají sílu k dalším změnám. Není zde potřebné bojovat, neboť změny jsou připraveny a bude je předcházet ohromný skandál, který bude mít za následek rozložení všeho starého. Nic však nepřichází samo od sebe a proto ruku v ruce se změnami přichází také nový pohled na svět a události, na přírodu a také život jako takový. To, co jste dosud považovali za pravdu, se změní. Pravda je a bude jinde. Staré bude zpřevraceno, nezůstane kámen na kameni. Vaše životy se podobají žití v meziprostoru. Nyní však již opustíte staré a půjdete do nového. Již nebude existovat nic, co by vás zastavilo. Mnozí budou tímto otřeseni, neboť ztratí i to málo jistot, které jim starý život poskytoval. Budou hozeni do nového a budou nuceni plavat. Buď přijmou nastalou situaci anebo se budou cítit velice špatně, neboť starý pohled již nebude fungovat. Vědomí se rozšiřuje a vaše smysly se ostří. Mnoho z vás se těší a podporuje vše, co jim přichází do života. V tomto čase je potřeba zachovávat klid ve svém srdci a víru ve vše dobré. Není na místě strach, i když nevíte, co vás čeká. Vaše duše ví, že je na správné cestě a už se nezastaví. Projde branou času, aby nalezla svou zkušenost. Projde, aby zanechala svůj otisk, projde, aby nalezla svobodu. Svobodu, kterou tak dlouhou dobu postrádala. Málo z toho, co bylo dokončeno, je však připraveno být součástí života. Neboť i přes veškeré snahy je zde stále mnoho strachu. A ten jediný brání k přijetí lásky. Pokud však budete vědomí, budete znát a vědět, že je neopodstatněný, budete bohatší, neboť si uvědomíte, že není schopen vás plně ovládat. Nastavte si do svého srdce pochopení a vnímejte pocitově. Nechte mysl, ať se snaží. Nakonec poznáte, že jen láska je skutečná. Maytreia

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.
Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, zlata.dusicka@seznam.cz