Zvládneme život anebo ho vzdáme?

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 07. 07. 2012

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 4.7.2012


Mnoho otázek vyvstává v současné době. Ti, kteří dosud byli uzavření, se začínají otevírat. Mnoho z vás se zabývá otázkou života a smrti a otázkou smyslu života. I ti nejzavilejší z vás si začínají uvědomovat, že svět se mění. To, co kolem sebe vidíte, jsou jen zbytky minulosti. Současnost nutí k zamyšlení. Co s tímto světem plným násilí, zbraní, hladu a závisti? Jak se vypořádat s tím, co zdánlivě nemůžeme změnit? Často cítíte bezmoc nad nemožností ovlivnit svůj život. Čím více detailů vidíte, tím spíš se cítíte zahlceni a plní nedůvěry a strachu. Místo, abyste svou mysl zaměřili na lásku a porozumění, vyvoláváte v sobě strach. Ale je zde i vliv jiný, stáváte se vědomě součástí vesmírné jednoty, oprošťujete se od všeho, co vás v minulosti nutilo být sobečtí a násilní a přežívat ve světe plném nepochopení. Stovky lidí si vybavují tyto střípky svých životů a doufají ve změnu. Uvědomují si, že takto to dál nejde. Síla energií je nutí měnit své životy. A v současné době se síla násobí, neboť proměna se blíží. Částečně také je potřeba si uvědomit svůj původ proto, abyste věděli, kam směřujete. Měli byst znát svůj cíl. Všichni do jednoho, jste součástí změn. Mnozí se však rozhodli odejít a hodně z vás toto ještě učiní během podzimních měsíců, neboť tíha všedního života bude velice silná. Chtěli byste někteří rezignovat a pokládáte si otázku, co vlastně od vás život chce. Je to těžké, víme. Ale není zde jen zoufalství, ale také naděje a probuzení. Vše, co je uvnitř vás, je pravda, která sílí a zvedá vás výš. A i vy jste den za dnem jiní. Nevzdávejte se a jděte s hlavou vztyčenou. Ty nejtěžší zkoušky vás vždy vynesou nejvýše.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.
Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, zlata.dusicka@seznam.cz