Jiný pohled na následující události

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 24. 11. 2012

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 22.11.2012


Láska čeká na probuzení. Světlo se šíří z ničeho do všeho. Je již mnoho světla, přesto ta velká síla bude uvolněna. Rázem se rozzáří vše, co dosud skrývalo temnotu. A lidé se poznají. Budou cítit záchvěvy srdce a budou se otevírat lásce, aby společně ve svých vizích zformovali novou budoucnost. Mnoho bude z temnoty odkryto, mnohé světlem odneseno. V té velké chvíli se duše ponoří do svého světa. A čas se na chvíli zastaví, aby bylo projeveno skryté. Bude odhaleno tajemství původu života. Bude ukázána celá světelná rodina a mnozí se probudí do své krásy. Mnoho barev bude možné zřít a každý, kdo po tom touží, uvidí, co si dosud jen domýšlel. Víra otevře dveře a na krátkou chvíli Bůh pozvedne duši k sobě. Aby okusila, aby si vzpomněla, aby plně prožila to, co dobrovolně zapomněla. V jedné chvíli ucítí jednotu a blaženost. Pak světlo pohasne. Ale barvy zůstanou. Mnozí budou smutní, že vše pominulo, zůstanou sami se sebou, ale přesto v nich zůstane nezapomenutelný pocit blaženosti. Už budou vědět… A čas? Čas se rozplyne a zůstane pocit důvěry ve vše, co se děje. Pochopení a pokora. A když nakonec se vše změní, už nikdy nikdo nebude stejný. Mnoho duší podlehne svým vizím a stanou se opět součástí nového koloběhu. Mnohé ale setrvají v odvaze a snaze pomoci Zemi a pomoci samy sobě. A tyto duše budou velebeny, neboť ony otevřou nový život v novém místě. A půjdou vpřed a budou svítit těm ostatním, těm dalším, které je budou chtít následovat. Nebeské znamení bude zářit jako symbol znovuzrození. A věčná duše se bude radovat, bude si hrát a bude tvořit. Tak, jako je to od věků, protože toto je její pravá podstata.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.
Zdroj: zlata.dusicka.sweb.czzlata.dusicka@seznam.cz