Pár slov na cestu

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 06. 12. 2012

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 5.12.2012


Čas se krátí. Vaše napojení na duši se zesiluje. Očekáváte nové, mnohdy cítíte neklid, co se bude dít. Ale už se přeci dávno děje. Přesto však zůstávejte naladěni. Žijte tak, jako dosud. Běh času se nezastaví, ani vy. Pouze změníte své vědomí. Čas pomine a vy procitnete. Pochopíte souvislosti, uvidíte čas jako celek a probudíte se. Nebude to změna všude kolem, bude hlavně o vás. Šedivý svět se změní na pestrobarevný. Dlouhou cestu však ještě lidstvo musí ujít. Vaše cesta bude jiná, nežli dosud, osvícená světlem a prohřátá láskou. Přesto bude podobná té, po které kráčíte dosud. Buďte připraveni a s láskou užívejte přítomnost. Vůně Vánoc vás okouzlí. Váš spasitel se znovu zrodí a vy s ním prožijete jeho den. Buďte jako on, věrný sám sobě, láskyplný k ostatním, milující syn. Vzpomeňte na všechny, kteří byli a jsou součástí vašich životů. Uvědomíte si vše, co je potřeba změnit. Stanete se multidimenzionálními bytostmi. Vaše já si bude zvykat na nové postavení. Ale vše se zlepší, jakmile posílíte své napojení na duši. Mnohé dny vám připomínají každodenní starosti, přesto v sobě cítíte vzrušení. Máme zde pro vás ujištění pomoci a lásky. Ciťte se šťastni v těchto dnech. Stoupáte vzhůru a váš svět se mění. Pozvedněte číše a oslavujte. A pak se pusťte do práce. Víte, že není možné kráčet ve starých šlépějích. Vytvořte si novou vizi svých životů. Všímejte si, jaké myšlenky k vám přichází. Je zde již mnoho vizionářů. Je důležité být bdělí a učit se jeden od druhého. Tímto slovem vás doprovázíme. Víme, že vše zvládnete a také víme, že se spolu setkáme „tváří v tvář“. Až nás spatříte, poznáte, že jste jedni z nás, že jsme jedno. Buďte s Bohem. Láska ať vás provází vším následujícím.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.
Zdroj: zlata.dusicka.sweb.czzlata.dusicka@seznam.cz