Slova povzbuzení do dalších hodin, dní a let

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 19. 12. 2012

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 18.12.2012


Lidé lásky, bytosti tohoto světa…

Nastává konec dalšího období. Vše, co jste si předsevzali ve svých životech, jste se snažili zvládnout jak nejlépe jste uměli. Mnohdy byly vaše snahy marné, někdy naopak. Ať je to jak chce, dospěli jste do tohoto bodu. Jste součástí vesmírného dění, jste součástí postupného probouzení lidstva i celé Země. Často jste byli zakřiknuti, báli jste se promluvit, necítili jste svobodu, spíše manipulaci. Často jste se stavěli proti proudu života. To vše bylo vaší zkušeností. Nyní je čas změnit se. Je čas pochopit život s jeho souvislostmi. Je čas otevřít svá srdce a pustit do nich všechny lidi, život, lásku a mír. Probuďte se a vnímejte změny. Nikdy už nebudete stejní. Čas pokročil. Život se mění. Minulost odchází a vy čím dál více chápete, že život takový, jaký jste znali, je již neúnosný. Že je potřeba mnoho změnit, že takto přece dál žít nechcete a nemůžete. Chcete cítit lásku, respekt, prožívat jednotu, propojení, milovat lidi kolem sebe, důvěřovat všem. Chcete být chápáni a podporováni, ne manipulováni a nepochopeni. Máte možnost změnit vše, co si budete přát. Máte možnost tvořit. Máte možnost změnit osud vaší země, tak jako osudy své. Začněte. Nenechte to dojít ještě dál. Probuďte se a začněte po novu. Svět čeká na změnu. Čím více vás bude, tím dříve se svět změní. Jste děti světla, jste láska, máte potenciál tvořit, copak to nechápete? Dosud jste spali, nyní vstaňte a měňte svět. Materializujte své vize, neboť svět je tím, čím jste vy sami. A vy už nejste ustrašené ovce, tak jak by se ještě do nedávna mohlo zdát. Už jste mnohé dokázali. Jste součástí celku a pokud se spojíte, dosáhnete zázraků. Vykročte vpřed. Šiřte lásku ze svých srdcí. V těchto dnech pošlete lásku každému, koho jste ve svém životě potkali a ať zase oni ji pošlou dále. Pocítíte tu nádheru, jaká se rozlije kolem vás. Je potřeba začít konat. Už jste to pochopili? Pomozte jednomu člověku a pokud on pomůže dalšímu, budou všichni najednou o mnoho šťastnější. Vždyť vy můžete všechno. Vy to nevíte, dosud jste o tom jen snili, neboť jste byli zadupáváni, abyste se neprojevili. Ale nyní povstaňte a měňte sami sebe, měňte svět k lepšímu. Ne bojem, ale svým příkladem, svou láskou bezpodmínečnou. Ta je vaší pravou podstatou. To jste vy. Všichni jsme jedno. Skrývá se ve vás nekonečná síla. Víme, že to dokážete

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.
Zdroj: zlata.dusicka.sweb.czzlata.dusicka@seznam.cz