PF 2013

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 31. 12. 2012

Máte moc bdít ve svých srdcích za ostatní. Máte lásky na rozdávání. Jen jste ještě nenalezli lásku bezpodmínečnou. Vaše duše září do dáli a to, co vyzařuje z vás, jsem JÁ. Kristus. Skrze vás mohu dělat zázraky. Jste dětmi svého otce, stejně jako já. Stoupáte nahoru a provází vás andělský chór. Milujete Boha, i když se tomu bráníte. Já jsem jeho slovo, já jsem ta láska, která vás chrání. Já jsem světlo, které vás vede. Já jsem. A vy, bytosti božské, jste mými bratry a sestrami. A já vás miluji. Máte boží podporu. Máte sílu Vesmíru. Nebojte se a ukažte, kdo jste.


Moc vás bude bránit, až budete chtít být součástí jednoho. Kristova oběť byla vykonána. Lidé se ale nepoučili. Moc ohně stále trvá. A mnoho je bolesti na Zemi. Láska si hledá cestu, ale mnoho překážek jí vstupuje do cesty. Milióny stoupají, ale další klesají dolů. Není již možné napravit křivdy. Ale je možné nastolit nový svět. Svět lásky a radosti. Andělé zpívají chóry, ale lidé je neslyší. Bůh je volá a oni ho neslyší. On je přesto miluje. I když má v srdci bolest. Čeká na své děti, čeká, až se k němu vrátí. Má trpělivost. Navždy bude čekat, dokud nepřijde ten poslední. Mnoho lásky má pro tebe, lide boží. A ON se smiluje nad každou duší, která půjde za ním. Láska vás provázej do dalších dní. Žehnám vám.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.
Zdroj: zlata.dusicka.sweb.czzlata.dusicka@seznam.cz