Co se musí stát, aby se něco změnilo?

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 15. 01. 2013

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 14.1.2013


Mnoho lásky je potřeba, aby se svět změnil. Mnoho pochopení a pokory. Je zde svět nespravedlivý a plný utrpení. Ale čas půjde a je jisté, že pomalu se mohou věci začít měnit. Čas je příhodný. Člověk je bytost velice přizpůsobivá a často padá na kolena a do nejnižší bídy světa. Mnoho úskalí je zde v životech lidí. A to, co by mělo z lidských životů odcházet se však nejprve stupňuje – bolest a obavy a strach z nepoznaného. Lidé jsou velice ustrašení a někteří mnohé věci ani nechtějí vidět ze strachu, aby jim nebylo odebíráno i to málo, co jim ještě poskytuje jistotu. Tato jistota je však domnělá, neboť pravda je jinde. I přesto však se mnozí stále drží toho, co znají a odmítají se pustit. Byli zrazeni a jejich víra se těžko upevňuje. Je mnoho bolesti na tomto světě. A stále znovu a znovu je rozdmýchávána. Je to součást vývoje duše, přesto a také právě proto je potřeba pocítit i jinou stránku života. A to je štěstí a radost. Často opakovaná slova, avšak málokomu dostupný stav. Lépe řečeno.. dostupný všem, avšak málokdo ho umí prožívat. Mnoho lidí vzdává svůj život, neboť se cítí bez síly a již nechtějí žít v tomto stavu. Co se musí stát, aby se již něco změnilo? Ptáte se právem. Je potřeba šířit pravdu, je potřeba prohlédnout, naučit se na věci dívat nezaslepenýma očima. Je čas naslouchat ostatním a přesto sami sobě, naslouchat informacím a hledat v nich skrytou pravdu. Tento čas mnohé odkrývá a stále více bude. Lidé budou více přemýšlet o všem, co uslyší a budou nadále hledat pravdu. Jen potřebují čas a sílu. Měli by čerpat inspiraci a hledat to, s čím rezonují. A také se snadno nevzdávat, pokud se něco nepovede. Je zvláštní tento lidský svět. Po něčem touží a přesto jen málo z nich dělá to, co by dělat chtěli. Manipulaci jiných mnohdy využívají sami pro sebe. Ale někteří se naštěstí probouzejí. A pohlédnou za oponu. A následně budou hlásat svou pravdu nahlas světu. Budou to ti, kteří začnou měnit svět. Dopřejte jim sluchu a stůjte při nich. Mohou pomoci všem na cestě za svobodou a lepším životem. Nebraňte se slyšet a vidět. A poté vše posílejte dál, těm ostatním, kteří také touží po změně. Spojením dosáhnete mnohého. Buďte s Bohem.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.
Zdroj: zlata.dusicka.sweb.czzlata.dusicka@seznam.cz