Všichni jsme na jedné lodi

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 23. 01. 2013

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 22.1.2013


To, co se děje mimo planetu, souvisí s procesem vzestupu. Všichni jste čekali a vaše zklamání již odeznívá. Přesto tento proces pokračuje dále, i když jinak, nežli bylo plánováno. Koridory kolem Země se opět zaplňují a všichni pracují na pomoci lidem. Vše se odehrává zatím mimo vaše vědomí a vy stále žijete tímž životem, jako dosud. Uvolňujete ze svých fyzických těl zablokovaná místa, také vaše reakce na situace kolem vás prochází změnou. Čechy se postupně stávají centrem lásky a vzájemné pomoci. I když v této chvíli to tak nevypadá, neboť je vedena ostrá debata ohledně vašeho prezidenta. Vše však se bude stupňovat a to, co tu nyní žijete, se bude muset brzy změnit. Takto to nelze dále, neboť vaše nespokojenost roste. Mnozí doufají, že změny přijdou i bez jejich zásahu, ale tak to není. Každý se musí přičinit a čím více vás bude, tím lépe. Vy jste všichni propojeni, už jste to kdysi poznali. Vaše vláda nepatří lidem, patří jedincům. Vše je potřeba procítit ve vašich srdcích, abyste rozeznali pravdu. Nenechte si nic namluvit. Jste součástí této reality a stále více platí, že si svůj život tvoříte vy sami. Mnozí se potýkají s různými problémy a i přesto se starají ještě o ostatní. Je důležité nabídnout svou pomoc a podporu. Všichni jste na jedné lodi. Tento svět spěje k zániku, takto již nemůže fungovat. Je potřeba vytvořit nový svět, založený na lásce a pochopení, na vzájemné podpoře. Jste k tomuto vedeni, ale čas je proti vám, neboť každá proměna vždy trvá nějakou dobu. Chaos, který v sobě nosíte, byste měli nahradit klidem a vírou. Jste bytosti světla a toto si uvědomujte vždy, když budete stát před druhými. Vaše životy jsou velmi cenné, využijte každou minutu. Stále budete pociťovat vibrační posun, dokud se nevrátíte tam, kam patříte. Cestou však mnohé prožijete. Vaše životy se obohatí a získáte také sílu do dalšího putování. Člověk je velice silná bytost, zvláštní a jedinečná. Toto si nikdo z vás neuvědomuje. Půjde čas a začnete vidět, jací jste doopravdy. Budete překvapeni a také udiveni, proč jste toto neviděli již dříve. Čím více pochopíte, tím spíše si poradíte se vším, co vás čeká.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.
Zdroj: zlata.dusicka.sweb.czzlata.dusicka@seznam.cz