Co je potřeba udělat?

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 20. 03. 2013

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 20.3.2013


Čas byl změněn. Země byla změněna. To, co prožíváte, je pouze vaše realita. Skutečnost je dávno jiná. Mnozí cítí, že změny proběhly. Avšak potrvá, dokud se vše nezačne prezentovat v realitě. Objevuje se informace, která potvrzuje přechod Země. A ona byla přesunuta spolu se všemi bytostmi. Vaše realita však zatím neodpovídá, neboť ještě nejste připraveni. To však nebrání Zemi být v nové úrovni bytí. Stejně tak, jako živé bytosti prodělávají změny. Dosud jsou nepostřehnutelné a mnohdy jsou schovány pod zdravotní problémy. Přesto je vše připraveno. Země prošla a lidé spolu s ní. Tento přechod však nemůže mít příliš velký vliv na realitu lidských pohledů. Nejste na toto připraveni. Avšak budete vedeni tak, abyste pocítili změny, které časem budou již patrné. Nyní je potřeba udržet si čistotu myšlení, čistotu duše a lásku ke všem živým bytostem. Je potřeba nahradit své smýšlení vírou a posílit sebe sama pochopením. Vše ostatní je připraveno. V tento čas se od vás vyžaduje pouze toto. Vše ostatní již půjde tak, jak dovolíte. Buďte připraveni, neboť vaše životy se mění. Přijměte vše, neboť ještě netušíte, kam vás život vede. Ale buďte si jisti, že jediným možným směrem – vzhůru.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.
Zdroj: zlata.dusicka.sweb.czzlata.dusicka@seznam.cz