Promluva

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 21. 03. 2013

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 20.3.2013Celý svět se topí v bolesti, neboť lidstvo samo sebe dostává do potíží. Jste jako ti, kteří touží po míru a radosti a přesto nadále pokračují s bojem, stavíte před sebe mnohé překážky, které poté ani nedokážete zdolat. Jste osamoceni ve svých srdcích, přestože jste jedním. Ale vy necítíte tuto propojenost. Ještě jste se nenaučili vnímat jednotu a celistvost. Neustále mluvíte o spolupráci, o novém světě. Přesto stále žijete v minulosti. Nový svět je pro vás cosi krásného, vysněného. Jenže zatím stále toto zůstává jen vaší představou. Mnozí se již naučili změnit úhel pohledu, ale jsou to jen kapky v moři. Váš svět jakoby nebyl skutečný. Toužíte po změně, přesto máte strach. Strach z toho, co by se stalo, kdyby změna opravdu nastala. Bojíte se změn, bojíte se toho, co neznáte. Čas neexistuje a přesto se jím řídíte. Dosud jste ještě nepochopili. Vaše snaha je však upřímná. A bytosti světelné upřímně obdivují vaši nezdolnost, neboť mnozí upadnou a znovu vstanou, posíleni o životní zkušenosti. Plamen jednoty však neustále jen doutná. Není potřeba být urputnými ve svém snažení. Je důležité pocítit jednotu v srdcích. Není mezi vámi nikdo, kdo by netoužil po míru v duši. Stále však je mnoho překážek na vašich cestách. Člověk je tvor hloubavý, ale potřebuje vnímat, vciťovat se. Svět je ještě příliš negativní. Spojení a vzájemná láska toto boří. Svět je připraven na změnu. Každou minutu, každou vteřinu můžete začít měnit svět. Čím více vás bude, tím lépe.Jsou to vaše prosby, které budou vyslyšeny. Žádejte a bude vám dáno. Vaše šance jsou velké, pokud půjdete všichni a stanete se jedním.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.
Zdroj: zlata.dusicka.sweb.czzlata.dusicka@seznam.cz