Nebeské bytosti

Autor: Angeli Coloqui <konverzujisandely@gmail.com>, Téma: Duchovno, Vydáno dne: 23. 05. 2013

Kdo všechno obývá prostory Nebe a Rajské zahrady? Že jsou v Nebi andělské chóry, to všichni víme. Kdo kromě andělů obývá Nebe?

Mezi tyto nebeské bytosti patří draci, sfingy, kentauři, jednorožci, pegasové, vysoce inteligentní hlavonožci a vážky.


Draci

Draci jsou vytvořeny z Nebeského ohně a jak je dochováno v legendách, chrlí oheň a milují zlaté poklady. Jsou to velice hrdé a ušlechtilé bytosti, které mají své místo v Nebi. Jejich počet je v řádech tisíců a posledních několik tisíc let prakticky neměnný. I draci splývají s Pánovou suitou a se Světlem (s Plamenem, který je stvořil). Žijí ve volném rodovém uskupení.

Draci se dělí na 2 poddruhy, které se liší hlavně způsobem života. Živloví draci jsou menší, a k životu potřebují jeden ze 4 základních živlů, ze kterého čerpají sílu. Nebeští draci jsou až na jednu výjimku vždy větší, a jejich život není vázán na konkrétní životní prostředí a sílu čerpají ze svého pokladu. Nejmenší nebeský drak byl tzv. waleský červený drak, který žil v hlubokých lesích. Ostatní druhy nebeských draků jsou výrazně větší. O jejich velikosti a podobách podávají svědectví četné pohádky a mýty.

Všichni draci mají křídla, většina draků má 4 chodivé končetiny opatřené drápy. V Jižní a Střední Americe mají svůj původ okřídlení hadi, kteří rovněž patří mezi draky.

Draci jsou pokrytí šupinami, které kryjí jemnou kůži. Základní barva draka je zelená, stejně jako je zelená dračí krev. Další zbarvení je dáno zbarvením šupin. Ty jsou velice ostré, pro většinu zbraní obtížně proniknutelné. Dračí druhy se vzájemně liší tvarem šupin.

Dračí tělo je velice dlouhé, zakončeno ocasem. První pár lopatek patří kráčivým končetinám, druhý pár náleží křídlům, pánevní pletenec kráčivým končetinám.

Dračí hlava je protáhlého tvaru, podobně jako u varana nebo krokodýla, se svislou panenkou. Silná tlama ukrývá 2 až 3 řady zubů. U některých druhů jsou jedové žlázy a v jícnu má své ústí ohňotvorný orgán. Drak se svým ohněm nespálí.

Končetiny jsou v poměru k tělu krátké, křídla mají různé tvary a vždy velkou plochu a silné svaly.

Dračí křídla jsou vždy v páru, většinou dvě. Povrch je blanitě šupinatý, pernatý (odlišná struktura peří, které je drsné na omak a řeže) nebo také blanitě kožnatý.

Draci potřebují k nalákání partnerky zlatý poklad. Velký zlatý poklad. Ze zlata pak čerpají sílu. Odtud jejich láska k žlutému kovu.

Páření se děje pouze jednou za dračí život. Jedinec dospívá ve věku 1500 let, kdy dokáže chrlit oheň tavící skály. 
Draci obývali svého času většinu biotopů kromě pouští, kde žili pouštní draci spolu se sfingami.

Sfingy

Stejně jako draci, i sfingy byly stvořeny z Nebeského plamene a jak je dochováno v legendách, milují hádanky. Jejich bytí je opředeno tajemstvími. Jsou to velice ušlechtilé a důstojné bytosti, které mají své místo v Nebi. Na rozdíl od draků je jejich počet proměnlivý. Mají stálé partnerské svazky. Taky splývají s Pánovou suitou a se Světlem (s Plamenem stvoření). Žijí v úzkém rodovém uskupení. Obývají jednu část Rajské zahrady.

Většinou vypadají jako kočkovité šelmy opatřené velkými pernatými křídly. Mají velice ušlechtilé hlavy a jasné oči. Byly zobrazovány například v Benátkách a v Babyloně. Panenka mívá tvar přináležející živočišnému druhu, na který se sfinga podobá. Jsou dlouhověké, podobně jako draci, ale dospívají dříve. Navzdory úctyhodným rozměrům jsou velice hbité, rychlé a obratné.

Sfingy obývali přednostně teplé biotopy, pouze několik jich žilo v horách a v království sněhu, kde žili draci.

Kentauři

Nejméně naložené bytosti v Nebi. Není jasné, zda to sají s mateřským mlékem, nebo je to výchovou.

Jde o bytosti s trupem a rukama člověka a trupem a končetinami koně.

Jsou to převážně pastevci nebeských stád, ale jsou mezi nimi i učenci. Dovedou předpovídat budoucnost, studují hvězdy a pohyby vesmírných těles.

Kentauři jsou dvojího pohlaví, nemají stálé partnerské svazky a žijí ve stádech.

V očích draků jsou to koně, v očích sfing jsou to lidé.

Jednorožci

V Rajské zahradě žijí bílé koně s rohem vprostřed čela. Jejich přítomnost je pro duši povznášející, jsou to poslové dobrých zpráv, léčí svou přítomností. Někdy se zjevují lidem ve snech.

Pegasové

Okřídlení koně různých zbarvení opatření pernatým párem křídel. Jsou to povzbuditelé a utěšitelé, rovněž léčí svou přítomností. Také oni se mohou zjevovat ve snech.

Vysoce inteligentní hlavonožci

Dávno před draky a sfingami obývali Zemi inteligentní hlavonožci. Stavěli svá města pod vodou i na březích, měli svou kulturu.

V Nebi již žijí pouze jako součást Pánovy suity.

Jejich úsudek je bryskní, vždy uvažují věc z několika hledisek najednou.

Zemi obývali na přelomu prvohor a druhohor.

Vysoce inteligentní vážky

Žili zhruba ve stejné době jako hlavonožci ale na souši. V současné době ještě poslední jedinci žijí v Nebi na pozici srovnatelné s andělem, vážky-archandělé splynuli s Pánovou suitou nebo se Světlem.

Uvažují odlišně od ostatních nebeských bytostí, v nebeské knihovně zanechali rozsáhlé spisy a několik systémů, které v Nebi fungují dodnes, je jejich dílem.

Také vážky byly obyvateli Země v období prvohor a druhohor.

Všechny Boží bytosti mají svůj předobraz ve tvorech žijících na planetě Zemi a v současné době se mohou vtělit do žijících tvorů. Postupně směrují ke splynutí s Pánem, stejně jako andělé, a jsou plnohodnotnými členy nebeských zástupů. Draci a sfingy jsou součástí nebeské armády.