Pomoc

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 22. 05. 2013

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 21.5.2013


Po mnoho tisíciletí byli slabí lidé utiskováni silnými. Svět kráčel ke zkáze a sílilo zlo. Nebylo zde možné prožívat lásku do té míry, aby byla schopna měnit vnitřní stav člověka. Pouze vybraní jedinci měli toto privilegium. Na Zem však přišlo mnoho lásky v tomto čase. Spojením duší, které patří vysokým dimenzím, bude umožněno rozšířit řady bytostí, které se stanou centrem Nového světa. Je tu možnost zapojit se do tohoto procesu. Každá bytost má ve svém srdci místo, kde jsou uloženy všechny její zkušenosti, vše, co je připisováno lásce – tvořivé síle Vesmíru. Několik z vás je spojeno s vysokými bytostmi, které vám umožní prožít na několik okamžiků sílu spojení. Budou vám chtít ukázat opravdovou sílu lásky. A právě v tento čas se budou zde na Zemi materializovat dávní mistři, kteří zde slouží jako ochránci Země. Mnoho z těchto bytostí se vyzáří do prostoru a ovlivní některé z vás, kteří jste připraveni. Mnozí budou osloveni během spánku a bude jim předáno mnoho nových informací, které poté použijí ve svém životě. Budete dále oslovováni a budete dále učeni novému. I v této zemi jsou v malém množství zastoupeny vysoké bytosti. Je zde spoustu z vás, kteří pomáháte nést světlo, kteří vedete ostatní, ukazujete jim cestu. Ale pouze pár z vás jsou ti, kteří jsou skuteční vůdci. Hledejte indicie a podporujte je v jejich cestě, neboť není snadná. Naslouchejte přitom svému srdci, neboť to vám může nejvíce pomoci. Stav mysli je přitom důležitým ukazatelem. Kdo je schopen uvolnit se z myšlenkového procesu, naučí se velice rychle rozumět zákonům vesmíru. Cesty, po kterých kráčíte, jsou stále znečisťovány, stále zasypávány překážkami. Čím více se učíte a čím výše stoupáte, tím je vaše cesta obtížnější. Duše má právo rozhodnout se, co zahrne do svého života. Její fyzická inkarnace však nechápe některé důsledky svých činů. Nechápe, že nevidí všechny souvislosti. Do té doby, dokud se nenaučí dívat se shora. Toto se však může podařit pouze poté, co vzhůru vystoupá. Do té doby potřebuje ty, kteří již touto cestou prošli a umí pomoci.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.
Zdroj: zlata.dusicka.sweb.czzlata.dusicka@seznam.cz