Maličkosti všedního dne

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 27. 05. 2013

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 27.5.2013


Lidé Země, tento čas je rozhodující. Mnohé zmatky zavládly. Mnozí se již nesnaží o změny, neboť nemají sílu. Jsou tu lidé, kteří se vzdávají, i když se ještě nedávno cítili plno síly. Jste unaveni a utlumeni, cítíte nejistotu a zmatek. Obavy zatemňují vaše jindy pozitivní myšlení. Pokládáte si otázky…Kam až toto vše může vést? Je ještě nějaké řešení? Jaká bude budoucnost a dá se ještě něco udělat? Vaše fyzické životy jsou v mnohém náročné, cítíte se nemocní, podrobení. Fyzická těla mnohých jsou velice oslabena a často podléhají nemocem. To vaše psychika je oslabena nedostatkem víry. Víry v sebe a víry v dobro. V to, že jste silní, že jste schopni vše zvládnout. Není nic, co by vás těšilo a když, tak jen na mizivou chvilku. Ale největší tma vždy bývá před úsvitem. Je zde velká naděje, že vaše problémy končí. Dostáváte nyní velmi silnou podporu a pomoc. Jste učeni, jak svá těla ozdravit. Přichází k vám nové informace. Přichází k vám láska. Jak zpracovat a přijmout vše, co činí váš život bezvýchodným? Věřte, že se to týká většiny z vás. Tento vnitřní stav souvisí se změnou vás samých. Měníte se a neumíte si s tímto ještě poradit. Mění se vaše životy, realita. Ale vy ještě neznáte nové způsoby práce s tím, co prožíváte. A tak zkoušíte vše možné. Mnohé vnější situace odrážejí vaše vnitřní stavy. Proč je ve vás tolik zoufalství a obav? Vše je ale součástí vás samých. Je potřeba přijmout vše, ať již pozitivní nebo negativní. Přijmout sebe. Není potřeba se litovat, ale přijmout odpovědnost za svůj život. Neboť jinak budete stále tápat, stále zoufat a propadat se do tmy. Můžete si vybrat. A co když není nic, co by vás těšilo? Vždy je něco, co vám pozvedne náladu, co vás uvede do pozitivního stavu. Je to příroda. Je to dobrý skutek, láskyplná myšlenka, pocit uspokojení z dobře vykonané práce, z toho, že se vám něco povedlo, z toho, že je krásný slunečný den. Je mnoho možností jak rozsvítit svou mysl, jak pohladit svou duši, jak prožívat chvilky štěstí a radosti. Maličkost k maličkosti plodí velkou věc. Nebraňte se ničemu, co je potřeba prožít. Ale hledejte cokoli, co osvětlí váš den. V tom je síla, v tom je úspěch. Nepoddat se.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.
Zdroj: zlata.dusicka.sweb.czzlata.dusicka@seznam.cz