Odpouštění

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 13. 06. 2013

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 12.6.2013


Nová Země se odpojuje. Čas zde nehraje roli. Není zde jiná možnost, nežli stoupat vzhůru. Jedinci světla jsou neseni a budou znovu a znovu podporováni. Člověk si uvědomí, že je zde proto, aby se učil tvořit. Aby se naučil hledat a nalézat, aby se naučil žít mír ve svém srdci. Od roku 1980 se Země sama rozhodla stoupat a nic jí v tom nemůže zastavit. Nový život se probouzí i přesto, že starý ještě neodešel. Tento předěl je úžasný z hlediska učení duší. Pro lidské tvory je však velice zátěžový. Během tohoto roku se mnohé mění velkou rychlostí. Stále více se stáváte součástí vyšších světů, lidé Země. Vaše píle a rozhodnost dojdou cíle. Mnoho z vás se stává součástí obnovy a návratu ke všemu ryzímu, původnímu, k hodnotám lásky a soucítění. Neuvidíte celkový vliv, který váš postup má na dění ve vesmíru. Přesto je tato síla nezměrná. Děkujeme za to, že se stále znovu snažíte, že nepolevujete. Naučte se ale více odpouštět, protože čím lépe to zvládnete, tím méně tíhy budete pociťovat. Svět žádá a potřebuje odpouštět. A také buďte i nadále pevní ve svých rozhodnutích a stůjte si za svým. V mnohém jste podobní svým tvůrcům, vzpomeňte si. Není zde mnoho času, abyste se rozmýšleli. My jsme tu pro vás, stejně jako vy jste s námi. Pokračujte dále a pomáhejte si navzájem. Je to velice potřebné. S láskou a navždy…

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.
Zdroj: zlata.dusicka.sweb.czzlata.dusicka@seznam.cz