Síla lásky a víry

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 29. 06. 2013

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 28.6.2013


Lidé Země, toužíte cítit lásku, toužíte vnímat sílu stvoření. Přišli jste, abyste se projevili v této realitě. Člověk je bytost silná, schopna cokoli. Nemusíte se cítit pokořeni. Jste částí Boha jediného. Jste spojeni. On vás vyslal, abyste ho pochopili, abyste poznali jeho skrze vás samotné. Láska je vaší podstatou. Nebuďte zlí a podlí, ale hledejte moudrost a víru. Mnoho z vás sešlo z cesty. A rádi byste se na ní zas navrátili. Jste pány svých životů. Mnozí jste jen vylekaní a bojíte se rozhlédnout v této temnotě. Ale skrze temnotu můžete nalézt světlo. To světlo jste vy sami. Vaše duše se probouzí a objímají s láskou vše, co jim přináší pokrok a pochopení. Není zde láska, která by hory přenášela. Ale můžete ji zde takovou probudit a šířit. Lidé Země, pamatujte na sílu modlitby a lásky, mějte svou víru. Jen s láskou najdete cestu k Bohu. Nezůstávejte uvězněni v temnotě. Světlo vás vede. Od svých duchovních průvodců jste vedeni tam, kde sídlí láska. Možná budete schopni časem pochopit tu sílu stvoření, kterou jste v mnohém opomíjeli. Sám Otec Stvořitel napomáhá vašemu probuzení. Hledejte a bude vám dáno. Lidé Země, milujte sami sebe a milujte vše živé. Díky lásce naleznete svého Otce. Díky lásce pocítíte spojení tak silné, že se vaše srdce rozzáří a slzy vytrysknou na vaši tvář. Taková je síla lásky. Kéž byste pochopili…. Mohu vás jen ubezpečit, že jste a budete vedeni. Miluji vás a žehnám… Maytreia

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.
Zdroj: zlata.dusicka.sweb.czzlata.dusicka@seznam.cz