Modlitby a přání

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 20. 07. 2013

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 20.7.2013


Lidé Země, čas bude stále více zhuštěný a vy pochopíte, že pouze přítomnost je odpovědí a řešením. Mnohé informace, které v životě získáváte, jsou cenné v tom smyslu, že vám pomáhají utřídit si sami v sobě vše, co jste dosud prožili, pomáhají vám rozpomenout se na to, co jste kdysi znali. Vaše nesmrtelná duše je plná radosti, neboť cítí, že vaše cesta není nová, to jen vy sami jste našli ten pravý směr. Vše se v dobré obrací. Mnohé životy prošly změnou, aby v této fázi konečně rozkvetly. Vy všichni, kteří jste dosud tápali, již získáváte to, co ve svém srdci hledáte. A jsou to velké objevy! Možná budete mít pochybnosti, ale sami uvidíte a sami na sobě poznáte, že vše, co dosud bylo neúspěšné, bude změněno. Jste na cestě, která vás vede k hojnosti. Probouzíte se a vycházíte ze svých ulit, abyste se chopili příležitosti, abyste konečně prokázali odvahu a uskutečnili vše, co jste si předsevzali. Mnozí postupují jen velice zvolna, přesto se životy všech mění. Člověk bude stále více souznít s přírodou a stále více se bude ladit na kolektivní vědomí, stále častěji bude „načítat“ odpovědi. Čas i doba se mění. Ale vy již dávno nejste tak bojácní jako dříve. Máte odvahu a stále sílíte. Postupujte vpřed, lidé Země a sami sebe milujte jako nikdy předtím. Fáze obnovy započala a vy se vezete na této vlně. Brzy uvidíte změny ve svých životech. Byli jste do této chvíle ubíjeni a sráženi. Ale ten čas minul. Neboť nyní přichází spravedlivá odplata. Lidé Země, naučte se ve svých modlitbách žádat o vše, po čem toužíte. Nebojte se žádat více, nechtějte být skromní, ale proste za všechny potřebné a za vše, čeho se vám může dostat. Zdroj je neomezený. A pokud uvěříte, mohou se dít zázraky. Již dávno přece víte, že vše je pouze na vás samých. Ať jste překonali cokoli, zůstaňte nezlomeni. Můžete dostat vše, věřte tomu! I vaše těžkosti se zlehčí, neboť prožíváte svobodu ducha. Jen láska je skutečná.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.
Zdroj: zlata.dusicka.sweb.czzlata.dusicka@seznam.cz