Země a my

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 13. 08. 2013

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 12.8.2013


Stav Země je povážlivý. Ty, lide Země, zapomínáš, že ona je tvá matka. To ona ti poskytuje vše, co potřebuješ ke svému životu. A jak jí to oplácíš? Tys přišel, aby ses učil, abys užíval vše, co ti bylo zapůjčeno. Ty však se nezamýšlíš nad tím, co potřebuješ. Bereš vše a nedáváš nic. Tys nedocenil Zemi jako svou matku, ale sám sebe bereš nade vše. V tomto, lide Země, budeš donucen se změnit. Tento čas již nepřeje hamižným a nenechavým. Tento čas osvobozuje a probouzí. A ty, lide Země, pokud nenalezneš pokoru, pokud se nevzdáš svých majetnických sklonů, budeš pykat za své činy. Ty, lide Země, který láskou oplýváš, ty ochutnáš již brzy ovoce, které Země nabízí. Ty, který se vciťuješ, miluješ a odpouštíš, tobě bude pomoženo. Zde však je potřeba zdůraznit, že očista Země je nyní daleko silnější. Mnozí se probouzí spolu se Zemí. A ty, lide Země, hledej pokoru a hledej cestu ke světlu. Nezůstávej v bahně pochybností, lží a strachů, neboť jak jsi zasel, tak také sklidíš. Svá provinění si vezmeš sebou stejně tak jako svá odpuštění. Lide Země, vzpamatuj se a buď věrný své duši. Nebo ta je laskavá a krásná. Tvá duše to jsi ty. Jak dlouho ještě potrvá, nežli pochopíš? Nežli zboříš hranice svých omezení a projevíš naplno svůj potenciál? Lide Země, buď pravdivý a tvořivý. Je to ohromný dar, který ti byl poskytnut. Svou silou boříš, ale i tvoříš. Mnohé jsi zapomněl, ale zase si vzpomeneš. A poté už nebudeš moci jinak, nežli být sám láskou. Maytreia

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.
Zdroj: zlata.dusicka.sweb.czzlata.dusicka@seznam.cz