Jsme jiní

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 25. 08. 2013

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 23.8.2013


Lidé Země, stále potřebujete slyšet některé odpovědi. Mnozí se cítí vyčerpaní z neustálých změn. Tyto změny nejsou jen změny fyzické, jsou to také změny psychiky. Stavy vašich nálad se mění jako dubnové počasí. Ptáte se, odkud pocházejí vaše náhlé obavy a strachy, vaše smutky a bolesti, které se zcela nečekaně vynořují ve vaší mysli? Odkud pochází a jak k nim přistupovat? Toto je velice důležité. Odžíváte si takto to, co jste nezpracovali. Čím více energie vaše jemná těla získávají, tím lépe se zbavují odpadů. Nejen těla fyzická, ale i jemněhmotná se slaďují s vyššími vibracemi. Vaše prožitky mohou být různé, nejčastěji však právě dochází k uvolňování emocí, strachu a bolestí. Tyto emoce osvobozují tato těla a zátěž mizí. Vše, co prožíváte, vás posouvá. I toto. Pracujte s těmito stavy. Vnímejte je, pozorujte, co se s vámi děje, jak vás ovlivňují, ale nezasahujte. Uvědomujte si, že jakmile jim budete věnovat více pozornosti, prohloubí se. Jakmile je však uvolníte z mysli, zmizí. Jak již bylo řečeno, stále více bytostí se probouzí. A mnozí toto cítí. Mají pocit, jakoby měli během chvilky procitnout, jakoby to bylo již za dveřmi. A ano, je to tak. Je však potřeba tyto dveře otevřít. Je potřeba využít načasování. Všichni ti, kteří toto vnímáte, dostáváte zprávy od své duše, že jste na správné cestě, že přichází ten čas, abyste převzali důležitější úkoly. Vaše životy se výrazně mění. A pak, v jednu chvíli, zcela nepostřehnutelně, jakoby cvaknutím, si všimnete, že už jste jiní, vaše myšlení je jiné, vaše reakce a vnímání reality. Nečekejte na to, že se probudíte a bude vše jiné od základů. Postupujte každý svým tempem. Přesto je tento proces nezvratný a každý, kdo vás znal před několika lety a nyní může říci, že jste jiní. Sami to cítíte v sobě. Máte možnost vnímat sami sebe v několika fázích přeměny. Často můžete mít pocity, jakože sem nepatříte, nebudete zde chtít být. Ale v další chvíli si budete uvědomovat, jak nádherná je Země a život na ní, jak jste šťastni, že jste tu. Toto vás bude provázet i nadále, neboť vaše duše si to žádá. Mějte však víru, že vše lze změnit a že vy sami, tvořitelé, jste těmi, kdo tvoří a zároveň prožívají to, co stvořili. Mějte na paměti, že cesta k sobě může být dlouhá nebo můžete sami sebe nalézt lusknutím prstů. Buďte s Bohem a zůstaňte láskyplní a přístupní životu a tomu, co přináší..

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.
Zdroj: zlata.dusicka.sweb.czzlata.dusicka@seznam.cz