Svět je takový, jaký si tvoříme

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 10. 09. 2013

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 9.9.2013


Lidé Země, tento čas je významný pro vaši budoucnost i pro budoucnost planety. Stále si zahráváte se životy svých bližních, se životy všech bytostí na Zemi, se svými životy. Člověk propadl chtíči peněz a moci. Ale je potřeba nalézt nové priority, kdy do popředí se dostane láska k bližnímu, pochopení a vcítění se do druhých. Pokud se toto naučíte, nikdy již nebudete chtít nikomu ubližovat, nikdy nebudete nikoho soudit a vždy budete láskyplní. Neboť vy všichni jste jeden. Chcete tedy ubližovat sami sobě? Proč to děláte? Chcete trpět anebo s láskou a radostí prožívat běžné dny? Nač bojovat, když se vše dá vyřešit mírovou cestou? Stačí jen chtít. Čím více vás bude chtít a dáte to najevo, tím lépe pro vás samé, pro planetu Zemi. Tento čas, lidé Země, vás nutí přemýšlet o svých životech, jste vedeni k tomu, abyste se učili být jiní, lepší, abyste si vzpomínali na to, kdo jste a jaký je váš původ a abyste se k tomuto vědomě přibližovali co nejvíce. Čas vám přináší mnoho příležitostí změnit to, co je nefunkční, vy však často tyto příležitosti nevidíte. Dokonce to dochází tak daleko, že vše musí probíhat ve velice bolestivých očistných procesech, abyste konečně pochopili…abyste zaregistrovali, že se mnohé mění, vy se měníte. A že nelze kráčet po staré cestě, když je zde již cesta nová. Mnoho jste si naložili na svá bedra, bytosti Země. Mnoho. A nyní se s touto zátěží vláčíte, padáte pod její tíhou. A velice pomalu se jí zbavujete. A přitom stačí tak málo. Nelpět na tom, co vlastníte. Nelpět na svých majetcích, na svých nefunkčních vztazích. Nelpět! Učit se být svobodný a nezávislý. Mnoho závislostí je zde na tomto světě. A závislosti všem odebírají svobodu. Proč sami sebe dobrovolně omezujete? Vždyť máte tolik krásy kolem sebe. Můžete prožívat vše, co si jen zamanete. Ale mnohdy špatně vybíráte. Místo lásky a štěstí vybíráte manipulaci a vězení, rozbroje a konflikty. Ne všichni, to ano. Avšak dosud ještě takové množství z vás, že toto vše se stále ještě objevuje ve vašem světě. Změňte to. Dejte přednost tomu, po čem toužíte před tím, co nechcete a zasaďte se o prosazení tohoto. Máte před sebou těžké úkoly. Avšak ještě je čas a ještě můžete změnit svou budoucnost. Čím dříve, tím lépe. Pochopte už konečně, že svět je takový, jaký si ho vy sami tvoříte. O nic míň a o nic víc.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.
Zdroj: zlata.dusicka.sweb.czzlata.dusicka@seznam.cz