Naslouchání a komunikace

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 23. 09. 2013

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 19.9.2013


Neznáte mnoho informací o cestě své duše. Je potřeba, abyste znali podrobnosti o svém původu. Abyste si vzpomněli. Mnozí si také myslí, že svou vlastní duši neslyší. Neumí jí naslouchat. Mají za to, že informace, které k nim přicházejí, si sami vymýšlejí. Tak tomu ale není. Informace z duše jsou velice často potlačovány právě různými strachy, díky stresu, shonu a hluku. Lidé nemají čas naslouchat. Ve svých volných chvílích raději sledují televizní programy, které nic nepřináší. Málokdo touží po tichu a samotě. A pokud se do tohoto stavu dostane, honem rychle z něho opět chvátá pryč. Neumíte být sami. Chcete být sami, když jste v místě plném lidí a když poté sami jste, tak se vám to nelíbí. Měli byste se toto učit. Učte se vyhledat samotu, vyhledat ticho. Naslouchat zvukům přírody a zvukům země. Učte se naslouchat své duši. Tento stav je velmi přínosný pro váš vývoj. Hledejte stav zklidnění. Vyprázdněte svou mysl a hledejte odpovědi. Využijte čas, který máte sami pro sebe. Eliminujte hluk, který vnímáte všude kolem. Na jedné straně hledáte uvědomění a cítíte, že je potřeba něco více. Na straně druhé však vás ve svých kleštích drží strach. Strach ze samoty a osamění, strach z nepoznaného. Ale samota je pro vás možností vyléčit se ze současného bolestivého stavu, kdy jeden druhému nenaslouchá. Kdy každý se snaží jen sám pro sebe. Neboť pokud se naučíte naslouchat sami sobě, poté už nebude žádný problém ani s nasloucháním ostatním. Nebuďte bojácní, vnímejte ty bytosti vedle sebe. Mluvte s druhými a nenechte je v problémech, pokud jim můžete pomoci je vyřešit. Mějte zájem o vše, co i vám může pomoci růst. Věnujte čas svým dětem, i svým rodičům. Mluvte s nimi a ukažte jim, že vám chybí, že je máte rádi. A říkejte jim to. Říkejte jim vše a odpouštějte jim, neboť i vy sami potřebujete odpuštění. Objímejte jeden druhého. A když někomu budete naslouchat, dívejte se mu do očí. Neboť tam uvidíte jeho krásnou duši. Pamatujte že máte nyní možnost mnohé napravit. Učte se naslouchat. Nečekejte na nic a napravujte vše tady a teď. Všichni jste přece jeden, tak se podle toho chovejte. Rozšiřujte svá vědomí. Tím pomáháte nejen sobě, ale také ostatním bytostem. Buďte citlivější a vnímavější. Je mnoho neštěstí na světě. Je mnoho zla a nenávisti. Můžete to změnit. Tady a teď.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.
Zdroj: zlata.dusicka.sweb.czzlata.dusicka@seznam.cz