Vidět neviděné

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 03. 10. 2013

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 3.10.2013


Dny se krátí a čas se zrychluje. Lidé Země, očekávejte změny, neboť se posouvá hranice světla. Posouvá se vaše vnímání reality a posouvá se také dimenzionální hranice. Jste součástí této proměny na Zemi, ale také proměny vás samých. Mnozí jsou probuzeni a mnozí další kráčí tímto směrem. Stále více se potřebujete orientovat sami na sebe, na svůj vnitřní svět. A také na spojení se svou duší, na naslouchání a získávání informací. Neboť dosud jste chtěli být hluší. Bylo to pro vás pohodlnější. Bylo to bez práce anebo pouze s minimálním přičiněním. Ale čím vyšší bude letopočet, čím rozšířenější bude vaše vědomí, tím více budete tíhnout k věcem nepoznaným, k rozvoji své duše. Je potřeba nalézt cestu. Je potřeba nečekat na cokoli, co by vás posunulo. Je potřeba, abyste sami tyto události přitahovali, vyhledávali, byli aktivní a vyslechli své touhy, materializovali své vize. Víte, že máte tvrdší životní zkušenosti, nežli dříve. Ale také díky nim je urychlen váš růst. Země stoupá stále výš a vám nezbývá nic jiného, nežli stoupat spolu s ní. Pokud toto nezvládnete, budete nuceni odejít. Cožpak vám to nebude líto? Je spoustu z vás, lidé Země, kteří toužíte dosáhnout svobody, lásky a pochopení. Mnozí jsou však stále zapleteni do negativních vzorců a k tomu všemu jste dál drženi v této realitě. Jste uměle směrováni. Je vám podsouváno to, co máte vidět. To, co máte slyšet. Proto je tak důležité umět naslouchat své duši. Proto je tak důležité prohlédnout. Abyste vy sami poznali, kdo jste a kdo jsou ti ostatní. Abyste vy sami změnili vše, co zde již nikomu nevyhovuje. Stále je mnoho strachu mezi vámi. Strach vám podráží nohy a také vaše zvyky a jistoty vás drží pevně přikované na stejných místech. Tušíte, že se vše musí změnit a pohnout. Ale jenom ne teď, dokud se to týká vás, protože změny byste neunesli, když tohle přeci už znáte a víte, jak v tom žít. To pouze pokud se to bude týkat někoho jiného. Ale pochopte… Vždyť to, co se týká jednoho, patří i druhému. Jste jeden. Cožpak jste to ještě nepochopili? Těžce měníte své úhly pohledu. Ale snažte se. Stojí to za tu námahu. Neboť svět upadá, místo, aby prosperoval. A kromě dalšího i kvůli přehlížení a nezájmu. Lidé Země, uvědomte si, že tvoříte budoucnost vašim dětem a jejich dětem. A také sami sobě, neboť se sem mnozí opět vrátíte. Nebuďte lhostejní k tomu, co se děje, ani sami k sobě. Neustále se učte měnit vše, co neslouží. Nebuďte ovládáni strachem z nepoznaného, neboť jednou toto musíte poznat, jednou musíte prohlédnout. Vše je načasováno. A také mnohé věci nejsou takové, jaké je vidíte z vaší pozice. Učte se dívat kolem sebe, otevřete oči a uvidíte mnoho skrytého, co čeká na své objevení. Toto je poselství těchto dnů. Vidět neviděné. Milujeme vás.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.
Zdroj: zlata.dusicka.sweb.czzlata.dusicka@seznam.cz