Závislosti

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 14. 10. 2013

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 11.10.2013


Lidé Země, stále jste připoutáni svými myšlenkami k událostem minulým. Vracíte se do minulosti, abyste očistili vše, co je potřeba k rozhodnému kroku ve vašich životech. Mnozí jsou připoutaní také k lidem kolem sebe. Bojí se je opustit, bojí se učinit jakékoli rozhodnutí. Mnozí si uvědomují neprospěšnost určitých spojení a přesto zůstávají. Nakonec však tato spojení zaniknou právě kvůli přílišné připoutanosti. Není přínosná závislost na čemkoli, či na komkoli. Odstranění závislosti poutá vaši ohromnou vnitřní sílu, kterou byste mohli využít jinde. Přesto je toto prvotní, co musíte udělat. Uvědomujte si, lidé Země, že mnohdy to, co cítíte, není láska, není to přínosné spojení. Je to zvyk anebo vaše iluze o tom druhém, o věcech, které vás poutají. Mnohdy zůstáváte dobrovolně svázaní, aniž byste chtěli uniknout. Pozorujete dění kolem sebe, toužíte být volní a přesto si neuvědomujete své vězení. Spoustu z vás podléhá svým závislostem z různých důvodů. Někdy je to touha nebýt sám, touha uniknout z okovů společnosti, jednotvárnosti života, potřeba být individualitou. Někdy také pocit zbytečnosti a marnosti ze sebe samých. Toto připoutání přináší však většinou jen samé problémy. Neosvobozuje, ale ještě více svazuje. Někteří se díky svým závislostem dostanou až na své dno. A pokud jim není pomoženo, často již nemají sílu, aby se zdvihli. Není však možné pomoci, pokud dotyčný sám nechce. Každý z vás prožil své závislosti, mnohdy jste je možná nechtěli vidět. Tato spoutanost vás činí manipulativními. Potýkáte se s mnohými problémy. Ale vždy existuje řešení. Lidé Země, nyní je možnost, jak se osvobodit. Nebuďte podjatí a sami otevřete oči. Pokud si své závislosti uvědomujete, jste již na dobré cestě. Je nutné odhodit tuto zátěž. Neboť toto vás stále poutá do 3D. Potřebujete být svobodní, abyste prošli.. Abyste se uvolnili z reality iluzí a strachů, nepochopení a omezenosti. Čím dál více je nutné být přítomní a připravení na cokoli. Všechno je možné. Nesmíte limitovat své životy, ale naopak. Očekávejte zázraky. Pak také přijdou do vašich životů. Víte, že vše je potřeba uzavřít. Stejně tak i tento rok. Pomalu se blíží jeho konec. Mohl být zpočátku pro vás zklamáním, neboť jste prožívali sílu očekávání a byli jste zklamáni. Je to rok rekapitulací, abyste příště mohli začít po novu. Snažte se být pilní a nezametejte své problémy pod koberec. Naučte se být aktivní a využívejte každé příležitosti. Nečekejte, lidé Země, že se cosi vyřeší bez vás. Vždyť právě vás se to týká. Mnohé se děje ve vyšších dimenzích, jak čtete v různých zprávách. Přesto to nejdůležitější se děje právě teď a právě u vás, s vámi, ve vašich životech a právě v této dimenzi. Dokud se neosvobodíte...

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.
Zdroj: zlata.dusicka.sweb.czzlata.dusicka@seznam.cz