Česká zem

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 18. 10. 2013

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 16.10.2013


Stahuje se mračno nad tuto zem. Přesto, že jste vždy byli středem Evropy a znali jste své úkoly, přesto se nyní odkláníte od toho, co jste si jako národ předsevzali. Už od poslední války jste měli v úmyslu podělit se o veškeré vaše znalosti. Obnova vašeho státu byla velice rychlá. Rozvoj ve všech oborech napovídal, že jako národ stoupáte vzhůru. Vy však kráčíte cestou neúspěchu. Vybrali jste si a vaše cesta je špatná. Nemáte tolik trpělivosti, abyste poznali, kdy je ten pravý čas. Tento rok jste mnohé neunesli a váš čas se zastavil. Mnozí již nechápou, co bylo původně řečeno ohledně rozvoje státu. Rozpadáte se zevnitř. Jste slabí, abyste pozvedli své hlavy. Necháváte se stále více vláčet v bahně. Necháváte sami sebe podrobit se. Mnozí se nechali zlákat planými sliby. Mnozí uvěřili ve falešnou temnotu. Tato temnota nezná hranic. Jste ovládáni strachem. Bojíte se o vše, co ještě považujete za své domnělé jistoty. To, co se stalo, způsobuje nastavení, systém, ti, co vládnou. Způsobují to lidé, kterým nasloucháte i přesto, že vás napojují na temnotu. Vše, co se stalo, vás vede zpět tam, odkud se snažíte dostat. Ti silnější stále mají touhu odolávat. Ostatní to vzdávají. Síla rozvratná působí velice rychlým tempem. Vy jako národ jste přišli pozvednout ostatní, stát se střediskem růstu a příkladem pro mnohé další. Vaše úkoly jsou složité, proto vás vedou ti největší z největších, kteří zde kdy žili. Předzvěst neúspěchu se blíží. Vy i vaši vůdci nejste jednotní. Nehledáte kompromis a nehledáte jednotu. Každý si sám hledá své výhody. Rozeznáte ještě mezi tím, co je dobré a co není? Anebo se necháváte vést davem? Spoustu silných osobností se zrodilo do této země. Je však potřeba vybrat si ty, kteří za to stojí. Země Česká je odjakživa zemí bytostí nebojácných a chytrých. Je zde silná ochrana a potřebná pomoc, abyste se zvedli. Zvedněte hlavy a rozhlédněte se kolem sebe. Toto přeci není to, co byste chtěli. Nebojte se prosazovat svou jedinečnost. Odpovědi jak dále, znáte. Přesto se jich bojíte. Nejste tu jako vyslanci temnoty. Přišli jste udržet a rozšířit světlo. Nechtějte být nadále zajatci. Vyjděte ven, vyslovte své názory, nenechte se utlačovat. I přes to všechno, co už temnota způsobila, i přes to všechno nedopusťte pád. Tak daleko jste již došli. Ještě je možné vrátit se na pravou cestu. Přestaňte poslouchat ty nepravé a řiďte se srdcem. Nenechte se balamutit planými sliby. Poznáte ty pravé. Jsou to ti, kteří tiše naslouchají. Česká zem opět může jít dopředu. Jako národ můžete mnohé dokázat.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.
Zdroj: zlata.dusicka.sweb.czzlata.dusicka@seznam.cz