Dušičky

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 05. 11. 2013

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 28.10.2013


Svět se mění. Mnohé ztrácí na významu a mnohé přibývá na síle. Člověk roste, a i přesto, že je sám velice nedokonalý, buduje kolem sebe auru moci. I přesto však se jeho vědomí rozšiřuje. Jsou chvíle, kdy se lidé Země snažíte ukončit své vzájemné boje, často jste však neúspěšní, neboť máte obavy o své blaho, o svůj dostatek čehokoli. V tomto čase pociťujete velice silně vlivy skryté, vlivy měsíční a sluneční a také vlivy planety Země. Jste na rozcestí, kdy jste vyzýváni, abyste sami sebe požádali o nový vhled na svůj život. Jste vyzýváni, abyste opustili vše, co nepotřebujete. Žádejte odpuštění. Je čas dušiček. Vaši blízcí na vás myslí stejně tak, jako vy na své milované. Je čas, kdy lze smazat vzájemná ublížení. Odpusťte si a hledejte odpuštění. Mnozí v tento čas pociťují obavy a smutek. Avšak radujte se, neboť brzy přijdou veliké změny do vašich životů. Budete zproštěni tlaku, který cítíte. S koncem roku budete slavit. Nejen narození Krista, ale také usmíření se se sebou samými a opuštění tohoto roku, který je velice zásadní. Mnozí máte v sobě naděje v příští dny a týdny. Udržte si je a udržujte sebe samé v pozitivní náladě i přes to, že vám není do zpěvu. Alespoň se o to pokuste. Máte mnozí obavy z osamění, přesto vnímejte lidi kolem sebe a rozdávejte šťastné úsměvy. To je to nejmenší, co můžete těm ostatním poskytnout. V tomto čase se bolest hromadí. Snažte se udržet rovnováhu a nepodléhejte vlivu okolí. Vše potrvá ještě několik dnů, nežli si budete moci říci, že vaše vnitřní rozpoložení se mění. Tlak pomine a vy budete odpočívat. Vězte, že jste na dobré cestě, i když to tak někdy nevypadá. Už tím, co jste všechno zvládli, čeho jste v životech dosáhli. Za to sami sebe oceňujte. Za to sami sebe milujte. Neboť láska nestojí nic a přináší vše.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.
Zdroj: zlata.dusicka.sweb.czzlata.dusicka@seznam.cz