Zamýšlení se nad životem

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 07. 11. 2013

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 6.11.2013


Dnešním dnem začíná uzdravení. Mnohé prosby byly vyslyšeny a odpuštění bylo účinné. Země se probouzí a na mnohých místech půjde o silnou očistu. Ona nechce dál snášet negativní stavy, musí být uvolněna svazující energie. Čas se propadá a také spoustě z vás chybí čas pro ně samé, stavíte mezi sebe hráze, bojíte se zklamání. Stále více se vzdalujete jeden od druhého, místo, abyste učinili vstřícné kroky. Tento čas vás nutí k zamyšlení a vy poznáváte, že vaší nadějí je přijetí. Přijetí toho, co je. Naladění se na přítomnost. Pochopení souvislostí a nalezení pravdy. Váš pohled je plný iluzí, jste poutáni na určité podněty, které myslíte, že jsou pro vás nejdůležitější. Ale to důležité bývá často opomíjeno. Je to společné propojení, vzájemná láska a také vzájemný respekt. Jste všichni duše, které se přišly učit. Každý z vás má svou minulost a svou budoucnost, každý splácí to, co zasel. Není mezi vámi v tomto rozdíl. Jste na jedné lodi.Copak to nechápete? Není potřeba se nad někoho povyšovat, bezdomovec nebo boháč. Oba jsou zde z nějakého důvodu. Není tu rozdíl. Lidské hledisko je plné odlišení, plné odsuzování. Ale buďte bdělí a zamyslete se nad svými životy. Nevíte, co vás čeká, nevíte, kam kráčíte. Nevíte dne ani hodiny. Čas je velice vrtkavý, stejně tak, jak váš osud. Dokud se nenaučíte ovlivňovat svůj život do té míry, že uspějete u každé zkoušky. Jste v mnohém programováni a tento svět nemůže prosperovat v tomto stavu. Dějí se mnohé nespravedlnosti a mnozí mlčí. Dívají se a mlčí. Od tohoto roku se očekávalo mnoho změn, mnoho konfliktů, ale také správných řešení. Jste však unaveni neustálými problémy a spory. Vězte však, že v sobě nosíte sílu Boha. Že podstatná část vašich problémů vlastně neexistuje. To vaše mysl spojuje současnost s tím, co znávala v minulosti. Ale minulost již nefunguje. Vše se boří. Padají věže, hroutí se názory, umírají staré zvyklosti, mění se svět. Měníte se vy. A i když si to mnozí možná nepřipouští, ohlédněte se zpět, do jaké míry jste jiní oproti loňskému roku. Hvězdná soustava umírá, nová se probouzí, čas tepe a přesto se vše děje v jedné rovině existence. Vy máte možnost okusit tuto dobu, tento čas, tuto realitu. Je to váš život. A máte velkou příležitost. Nepromarněte ji zbytečnostmi. Na světě jsou mnohé krásné věci. Jsou to ty nejobyčejnější z obyčejných a přesto v sobě nesou lásku, krásu a laskavost, pohlazení a útěchu. Toto je to, co je potřeba vám neustále připomínat ve vašem hledání. Všímejte si všeho, co máte na své cestě. Již nikdy nenastane ten stejný den, ten stejný okamžik a vy můžete o mnoho přijít. Zabrzděte a vystupte ze shonu kolem sebe. Nečekejte, až budete mít čas, prostě si ho udělejte. Nebo budete čekat do konce života a celý ho čekáním promarníte. Buďte s Bohem.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.
Zdroj: zlata.dusicka.sweb.czzlata.dusicka@seznam.cz