Odkrývání skrytého

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 20. 11. 2013

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 20.11.2013


Dny temna se šíří Zemí. Čas odvál mnohé krutosti. Přesto zde v tomto čase je stále mnoho násilí a válek. Lidé válčí mezi sebou. A není to pouze zbraněmi. Války jsou vedeny ve všech možných oblastech, v různých zemích jiným způsobem. Je možné říci, že tento čas vůbec není klidný. Blíží se čas zrození Krista, čas vánoční. V tomto čase všichni vědomě zaměří své mysli na lásku a pochopení, na sdílení svých pocitů radosti a štěstí. Bohužel tyto pocity, toto zaměření myslí, není trvalé. Jakmile pominou tyto dny, každý opět opustí tyto své úmysly cítit se radostně a šťastně a opět se rozhoří boje, někdy boje o vlastní životy, o přežití. Země sténá a její pohyby se projevují velice často. Toto nelze utlumit, musí být uvolněno vše, co je drženo uvnitř. Stejně tak v srdcích lidských. Neboť vy, lidé Země, jste ti samí, jako bytosti světelné, ti stejní, neboť pocházíte z jednoho. A proto hledejte radost a klid, po kterých toužíte. Hledejte toto vše uvnitř sebe. Nebojte se kráčet po nových stezkách, prožívat vše, co vám život přinese. Nelitujte sami sebe a postavte se nepřízni. Nemůžete být smutní z toho, co vám život přináší, neboť vy jste toho strůjci. Není zde jiné cesty, nežli zdokonalovat sami sebe, není zde jiné cesty. Neboť pokud nechcete ustrnout, musíte se hýbat. Nyní jste konfrontováni se sebou samými. Vše, co zůstávalo uvnitř, vychází ven. Tak, jako u matky Země. To, co se vynořuje, vám přináší mnoho pochopení, ale také je to velká síla, vaše emoce se zmítají nahoru a dolů. Jste konfrontováni s minulostí, s tím, co jste uvěznili v sobě. S tím, co jste mysleli, že jste ze svého života vytěsnili. Toto je jedno z nejsilnějších období, kdy se odkrývá vaše nitro. Není zde možnost, jak uniknout. Jediným řešením je pochopit, zpracovat a uvolnit. Budete i nadále potřebovat velkou sílu, abyste byli schopni dále pokračovat, neboť ještě není konec. Uvolňování přichází ve fázích. Nesmíte však projevovat obavy, neboť jste pod ochranou Boží. Podporujte jeden druhého. Blízkost milých a láskyplných lidí vám může v mnohém ulevit. Lidé Země, buďte silní a vězte, že temnota nad vámi nemá moc, pokud přijmete do svých srdcí lásku. Buďte s Bohem.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.
Zdroj: zlata.dusicka.sweb.czzlata.dusicka@seznam.cz