Lidé Země

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 30. 11. 2013

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 29.11.2013


Lidé Země,

na tomto světě bují mnohé nepravosti. Máte tolik možností, abyste je napravili. Bohužel mnozí se dívají jen sami na sebe a jsou slepí k tomu, co vidí kolem. Vězte však, že v tomto čase a na tomto místě je stále také ještě spravedlnost. Vy jste pouze loutky ve světě iluzí. Není zde čas, abyste se dále učili své role. To, co potřebujete, je znát pravdu. A tu je potřeba hledat ve svém srdci. Mnoho informací vás bombarduje ze všech stran. Ano, toto je doba informací, ale také rozlišování. Čas, kdy sami sebe můžete pozvednout. Ale také velice rychle ponořit do bahna. Rychlost, s jakou procházíte životem, vás může děsit. A také to, že se cítíte vláčeni osudem a vaším systémem a cítíte, jakoby jste se nemohli pohnout. Takto však je to správné. Neboť čím více se budete cítit svázáni, tím rychleji se z této nehybnosti budete chtít vymanit. A to je ta hybná síla, která vás osvobodí. Osvobodí ze závislosti a manipulací. I když se blíží doba klidu, ale jakmile přejde, vše vás zastihne s daleko větší intenzitou. Bude se zdát, že v tomto světě už nenaleznete sílu, abyste přežili. A právě toto vás osvobodí. Právě v tu chvíli se nadechnete a pochopíte. Uvidíte svou cestu a procitnete. Neboť jen vy sami, se svou silou a se svými rozhodnutími můžete měnit směr své cesty. Nebojte se udělat ten krok. Přejeme vám mnoho síly a dáváme k dispozici naši lásku. Projevte svou, obzvláště sami sobě. Milujte se a věřte si. Tak naleznete jistotu ve svém srdci.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.
Zdroj: zlata.dusicka.sweb.czzlata.dusicka@seznam.cz