Protiklady

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 10. 12. 2013

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 10.12.2013


Život je náročný i krásný zároveň. Dokáže překvapit i zaskočit, dokáže otevřít obzory, ale také uvěznit. Vše to přichází nečekaně, ve vlnách a mnohdy velice rychle. Život obnovuje populaci, smrt končí tyto životy. Rovnováha je dodržována v tomto bytí. Vesmír je nekonečný a Boží síla skutečná, stejně jako vy, lidé Země. Časoprostor dává možnost každé bytosti k vyjádření sebe samé skrze jakoukoli zkušenost. Mnozí touží růst a dobrovolně podstupují zkoušky, které se někdy ukáží velice těžké. Ale světlo znovu otevírá bránu víře ve zlepšení. Láska obrousí hrany bolestem a ztrátám a čas jako věrný léčitel přináší uvolnění. Mnohé bolesti a strasti jsou zapomenuty, zůstává pouze krása všedního života. Ranní rozbřesk, svit slunce, zpěv ptáků, šumění listí v korunách stromů. Každý si zde nachází to své. Stejně jako příroda se probouzí a usíná. Stejně tak člověk. Odchází po nabytých zkušenostech, aby si znovu vybral a opět vstoupil do dalšího života. Přesto však mnohé zůstává. Posouváte se směrem vzhůru. Na tento čas jste čekali. Jen jste netušili, kdy vlastně nastane. A také, že to bude tak těžké a zároveň tak krásné a povznášející. Bráníte se životu a přesto po něm toužíte. Zamykáte se uvnitř sebe samých, ale přesto toužíte po sdílení a vzájemném propojení. Zůstáváte sami a přesto toužíte po partnerství. Tolik protikladů zde. Tento čas vás vede k ukončení své vzpurnosti, svého nepochopení. Učí vás hledat nová řešení, vidět lepší zítřky. Tento čas ukazuje skryté a vynáší na světlo zapomenuté a potlačené. V tomto čase jste však také léčeni. Neboť stále více z vás si to žádá. Lidé Země, znáte svět minulý a stojíte na rozcestí. Mezi minulým a budoucím. Přesto jediné, co stále existuje, je tady a teď. Přítomnost. Chvíle, kdy si můžete uvědomit, kolik jste toho zmeškali a kolik vás čeká. Přesto přítomnost je bezčasová. Zde vám nic neuniká ani vás nic nečeká. Všichni existujete v jeden okamžik. Mnozí se konečně ztišíte a naleznete odpovědi. Lidé Země, tak jako nyní, i v další dny hledejte odpovědi. Nenechte se ukolébat a hledejte skrytou pravdu. Budete konfrontováni se sebou samými a můžete obstát. Můžete pocítit dokonalost, která vás provází od zrození celé věky, jste vedeni k tomuto času, k těmto okamžikům. Svět se mění. Vy ho měníte. Můžete ho změnit. Máte možnost ho změnit. Máte tu moc. Nebuďte lhostejní. Učte se být bohy. Bohy a tvůrci svých životů. A ochránci slabých a potřebných. Můžete vyslyšet prosby a učinit zázraky. Stačí jen chtít. Pokud se rozhlédnete, uvidíte mnoho smutku a bolesti. A mnoho z vás to zmůže změnit. Odhoďte sebelítost a nahraďte ji vnitřní silou a vírou. Vírou v boží lásku a vírou v sebe samé. Ve svou sílu. Neuvědomujete si, jaké bohatství se uvnitř vás skrývá. Ale budete překvapeni. Neboť budete probuzeni a poté zříte mnohé skryté. Mnohé, co vám otevře oči. Tento čas je darem pro vás. Avšak budou to i další dny a měsíce, kdy budete muset napnout svou sílu a uvést v pohyb lásku, která změní celý váš svět. Buďte s Bohem.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.
Zdroj: zlata.dusicka.sweb.czzlata.dusicka@seznam.cz