Jak jsme si vedli?

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 17. 12. 2013

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 16.12.2013


Mnozí si uvědomují, že život se mění, že je potřeba zasáhnout a nenechat si dále našeptávat lži. Je to zřejmé, neboť všude kolem se začíná vynořovat spoustu skrytého, „nové“ pravdy vycházejí na světlo. Tento svět pomalu zaniká. Stále více je ovládán pouze několika lidmi. Člověk jako bytost se zcela ztrácí, manipulace jsou tam, kde si jich sotva všimnete. Mějte oči otevřené a nenechte si vnutit vše, co se zdá na povrchu krásné a blýskavé. Poznávejte svou intuicí a učte se naslouchat své pravdě. Stále více se ztrácíte v moři informací a stáváte se neteční. Již vás nic nepřekvapuje. Bohužel také však přestáváte reagovat. Pro klid svůj a svých blízkých si necháváte ubližovat, necháte se zotročovat. Tento tlak roste a dále poroste. Tak dlouho, dokud neprohlédnete. Dokud se nenaučíte vidět věci tak, jak opravdu jsou. Mnozí toto raději nechtějí slyšet, neboť by jim to bralo příjemné rozpoložení a jejich pohodlí. Lépe se žije v nevědomosti, kdy člověk nemusí nic řešit. Je to pohodlné a je to také velice jednoduché. Ale dříve či později se toto vše bude týkat každého z vás, na to nezapomeňte. Čas letí a vy neustále stojíte na rozcestí. Váháte mezi tím, vydat se dále do neznáma a zažíváním vašich jistot. Ale jistoty brzy pominou, neboť svět se mění. To, co zde bylo, už není. Pokud nyní zavíráte oči, až je otevřete, budete se cítit odcizeni, sami tam, kde to neznáte, odděleni od ostatních. To je ta iluze, kam máte být vedeni. Abyste netušili, kdo jste, kdo jsou vaše děti, vaši sousedé. Abyste byli izolováni jeden od druhého a uzavřeni ve svých světech plných iluzí. Abyste cítili chlad vůči těm druhým. Ale uvědomte si, vždyť vy všichni jste na jedné lodi nazývané Země. Nemůžete tuto loď vést každý jiným směrem. Musíte se sjednotit a naučit se koordinaci a vzájemné spolupráci. Neodcizovat se, ale právě se družit v rámci stejného cíle. A tím je vaše cesta jako bytostí Země, nalezení správného směru i přes to, že kolem zuří bouře. Prociťte tato slova a uvědomte si, že uvnitř vás, ve svém středu cítíte, že vám ukázána jedna z možných cest. Nechtějte být lhostejní, ale tak velcí, abyste mohli změnit svůj svět, svou zemi. Lidé Země, opět prošel další rok. Každý do tohoto roku vstupoval s obavami, ale také s obrovskou nadějí a očekáváními výrazných změn. Mnozí mohli být zklamáni. Přesto však je opět tento rok výsledkem vaší tvořivosti, vašeho kolektivního vědomí, toho, do čeho jste vložili svou sílu, ale také toho, čeho jste se nejvíce báli, vašich obav a strachů. Každý sám v sobě může projít vše, co ho v tomto roce potkalo. A každý sám za sebe už nyní ví, co se mu povedlo, ale co by sám v sobě mohl a také měl změnit. Nemusíte si dávat žádná předsevzetí. Jen se naučte mít otevřené oči a otevřenou mysl. A také své srdce, neboť lásky je všude kolem velice zapotřebí. Vstupte do následujícího období s jistotou a vírou v sebe samé a s rozhodnutím, že se budete snažit dosahovat svých cílů i přesto, že se na vašich cestách vyskytnou překážky. Že se nevzdáte a tím pomůžete nejen sobě, ale i celému světu. Celá zem je pod silnou ochranou. A vy, její obyvatelé, žijte tak, abyste byli šťastni. Buďte s láskou…

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.
Zdroj: zlata.dusicka.sweb.czzlata.dusicka@seznam.cz