Návrat domů

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 13. 01. 2014

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 12.1.2014


Stále více je patrné, jak Země strádá. Strádá zásahem lidí, i přesto, že mnozí se stále více snaží, aby tyto dopady byly co nejmenší. Spojení mezi lidmi a Zemí se však stále prohlubuje. Vy všichni, bytosti Země, si pamatujte, že toto spojení nelze přerušit, je potřeba posílit. Tam, kam půjde Země, jdete i vy. V tomto čase se velice změnilo působení energetických sil. Vše se přestavuje a to, co fungovalo ještě na konci roku, také mizí. Jakoby jste nainstalovali nový program. Rychlejší, ale také s rychlejším dopadem na toho, kdo s ním špatně zachází. Nejen planeta, ale celý vesmír prochází změnami. Vy, bytosti Země, brzy poznáte úžasnou proměnu, která vám mnohým snad zpočátku může přinést zármutek a bolest, neboť vás donutí odevzdat vše. I ten sebemenší dílek vaší minulosti, každý kousek nepravosti a nepochopení. Budete podrobeni důkladnému očištění, abyste však „vstali z mrtvých“. Vaše duše čekají na tento čas. Přestože již dávno jsou připraveny. Nyní však působí síla, která vás povede domů. Povede vás k sobě samým. Naučí vás spoléhat sami na sebe a bude vás dále léčit. Ti, kteří se vrací k sobě, budou šťastní. Jejich životy se budou zdát přínosnějšími. Nelze dále držet tento neúnosný stav, je potřeba, aby jste se odlehčili. Abyste prosvětlili svá těla. Každá duše čeká na pokyn, aby se vrátila ke svým kořenům. Aby se probudila a převzala své poselství. Poselství, které jí umožní být sama sebou. Poselství, díky kterému si začne uvědomovat sama sebe, své spojení se zdrojem, se svou rodinou. Pochopí svůj svět, svůj život, svou cestu. Jste na začátku cesty, která vede nejen vzhůru, ale také do vašich srdcí, do vašich domovů. Buďte šťastni a přijměte tento dar. Jsme s vámi a milujeme vás.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.
Zdroj: zlata.dusicka.sweb.czzlata.dusicka@seznam.cz