ETIKOTERAPIE – uzdravení změnou vlastního postoje

Autor: Pozvánka <@>, Téma: Duchovno a zdraví, Vydáno dne: 09. 02. 2014

MUDr. Vladimír VogeltanzMUDr.Vladimír Vogeltanz: Nemoc je nám dána jako dar, který nám může pomoci najít v životě zdravější směr. Nabízím svoji dlouholetou zkušenost. Za prvé je třeba přijmout nemoc jako odezvu Boha (Vesmíru …) na mé činy (dosavadní způsob života). Za druhé poučit se a najít v čem a jak nově. Za třetí začít s díky přijímat to co je a jak to je (nemoc = Boží pomoc). A konečně za čtvrté nepřijímat lidské (lékařské) interpretace (diagnózy, prognózy, limity) a dělat si své vlastní (interpretace).


     To je cesta od nemocného pacienta závislého na mínění lidských autorit k sobě – nezávislému, zdravému, mocnému. Je-li příčinou nemocnosti lidstva sobectví, co je pak příčinou všeho sobectví? Nevědomost o spojení s Bohem. Terapií je pak vědomé procítění sjednocení s Bohem. Vnímám Božské ve mně a nechávám je konat – být činné. (Zatím bylo nečinné díky patologicky nevědomé činnosti mého ega.) Smyslem nemoci je návrat k Bohu.

     Zatím na etikoterapii přicházejí většinou nemocní, kteří se změnou vlastního nemocného postoje pouze koketují a při konfrontaci s úkoly, které před ně nemoc staví, si raději své pohodlné zvyky ponechají a skutečné uzdravení je tak nad jejich síly. Nebývají ochotni jít přes hranu strachu z opravdového rizika bolesti a nouze. K tomu (k opravdové touze po zdraví) je mnohdy donutí až tíže problémů způsobených těžkou nemocí. Jinak pro ně bývá nemyslitelné překročit hranice pohodlného zvyku, jímž je neměnit nic. Ale teprve za touto hranicí se většinou otevírají skutečná vlastní poznání a jejich vlastní řešení. To bývá smysl nemoci – Boží záměr. Až tady se začínají uzdravovat vlastním přičiněním. Člověče, přičiň se…MUDr. Vladimír Vogeltanz bude přednášet na toto téma v Praze na festivalu Miluj svůj život 2.3.2014. Více info najdete na www.ezotera.cz/ano.

MUDr. Vladimír Vogeltanz