Očista a ozdravení

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 02. 03. 2014

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 2.3.2014


Tento čas je vymezen hrám. Tak, jako malé děti jsou nezkažené, čisté a hravé, přístupné všemu, co k nim přijde, tak i vy byste měli prožívat tento čas. Jste spojeni sami se sebou, stále častěji nacházíte cestu, díky které se dostáváte z problémových situací. V této chvíli začíná vše kvést. Příroda se začíná probouzet. A s ní také vy. Máte před sebou chvíle úžasů nad tím, co uvidíte, když otevřete oči dokořán, jakmile se probudíte. Až uzříte tu nádheru. Jarní příroda vás bude velice inspirovat k pobytu venku, k očistě těla i duše. Tento čas je opět obdobím probouzení, obracení se do svého nitra, časem zrození nového, ale také uzavírání vyřešených problémů, časem odpočinku a nového pohledu na svět kolem sebe. Člověk jako bytost láskyplná se navrací do svého nitra, uvědomuje si pomíjivost života, ale také velkorysost vesmíru a přírody, mnohdy svou nedokonalost jako bytosti zde na Zemi. Přesto však, lidé Země, jste stále více vedeni k tomu, abyste přes veškeré problémy pokračovali dále ve svém postupu, abyste chránili své bližní, svou matku Zemi. Abyste čerpali energii, která vám pomůže k vlastnímu ozdravění. Očista a ozdravení je téma těchto dní. Neboť i sama Země neustále kráčí dále, odhazuje svou zátěž. Přesto, že je v tomto procesu také unavena jako vy sami. Tento čas vybízí k vzájemnému setkávání a sdělování vlastních zkušeností, porovnávání toho, co jste prožili a zvládli. Je tu doba pro zhodnocení a také uzdravení fyzického těla předtím, nežli budete nuceni opět nastoupit k další cestě, která vás opět může vyčerpávat a zároveň osvobozovat od nátlaku mysli, ale také nátlaku a manipulací lidí kolem vás, vaší společnosti. Nyní, lidé Země, jste připraveni na chvíli odlehčit své životy a užívat si radost a pohodu. Učit se být znovu dětmi. Milovat nepodmíněně a být důvěřiví v sílu Vesmíru a v sílu tvůrce ve vás samých. Dovolte si uvěřit, že vy sami jste schopni změnit váš svět. Dovolte si vypnout a nalézt cestu k radosti a pochopení. Jste stále bytosti s velikým potenciálem, pouze omezeni ve svém prostředí. Uvědomte si, že vaše realita je velice zkreslená, že pohled, kterým se díváte, je velice omezený. Je zde nepřeberné množství možností. Stejně tak, jako je před vámi nepřeberné množství cest, po kterých můžete kráčet. Naučte se vnímat svobodu skrytou za pláštěm toho, co musíte a k čemu jste nuceni. Neboť vždy máte na výběr. Jste zde, abyste pochopili, že lze cokoli, co si zamanete. To, co vás omezuje, jste pouze vy sami. Jakmile toto pochopíte, již nikdy více se nebudete cítit nesvobodni. Budete volní jako ptáci. Milujeme vás a jsme s vámi….

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.
Zdroj: zlata.dusicka.sweb.czzlata.dusicka@seznam.cz