Nová Země?

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 10. 03. 2014

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 9.3.2014


Je možné žít na Nové Zemi? Sami si můžete vybrat, kudy se dáte. Zda budete součástí tohoto světa, této reality anebo se rozhodnete žít v souladu se sebou samými. Země je pro všechny bytosti. Vaše Nová Země neznamená, že by zde bylo více planet, spíše jde o výběr, o volbu. Jde o to, kam budete směřovat. Zda prohlédnete a uvidíte pravdu a zda za ní půjdete. Zda změníte sebe sama a naučíte se žít v souladu s přírodou, v souladu se svým srdcem. Mnozí touží odejít z této reality, kdy vás denně potkává spoustu informací o negativním stavu věcí, kde se necítíte dobře a máte pocit, že stále více, den ze dne, se ve vás rozvíjí vzdor k takovému životu. Nejste spokojeni, nejste šťastni. Vždy však se pro něco rozhodujete a je jen na vás, kam směřujete. Zda jste již došli tak daleko, že se vás mnohé nedotýká. Možná máte v sobě pochybnosti, ale umíte se jich zbavit. Chápeme, že jste unaveni a mnohdy nemáte sílu hledat řešení. Ale tento stav je pouze dočasný. Jste na cestě plné kvítí. Tato cesta, i když je mnohdy skrytá, může být pro vás jedinou možností, abyste odkryli to, co je skryté, abyste pochopili to, co v sobě dosud jen matně tušíte. Cítíte se povoláni k tomu, pozvednout Zemi a vaše snaha je nezměrná. Máte prostředky pro to, abyste byli úspěšní. Jsou však také mnohé problémy, díky kterým se vysilujete. I když byste je vlastně mohli vyřešit jiným způsobem a velice rychle. Vy však jste dosud nedospěli do tohoto místa, odkud je výborný rozhled. Dosud se díváte sice z výšky, avšak do krajiny pokryté mlhou. Nemůžete vidět dále, nežli na své ruce a tak si mnohé – i když nesprávně – domýšlíte. A díky tomu, že máte pouze určité zkušenosti z minulosti, nemůžete vytvořit prostor pro pravdu, ale stále opakujete to, co jste kdysi znali. I krajinu pokrytou mlhou stále jen tvoříte podle toho, co si myslíte. Není zde žádný prostor pro nové, žádné místo pro zázrak a následné uzření té pravé podstaty. Mlha zakrývá i vaše vědomí. Je potřeba, abyste uvolnili svou mysl a udělali místo pro krásu, kterou jste dosud nepoznali. Jste na cestě, kdy rozhodnutí o jejím směru padlo již kdysi dávno. Jste vedeni, abyste svou pravdu našli. Abyste pochopili, že není třeba na nic čekat a vytvářet složité myšlenky o stavu světa, o vašich životech. Vše se může změnit v každé vteřině. Je  zde tato možnost. Proto neodkládejte nic, co můžete udělat ihned. Neomlouvejte sami sebe z nečinnosti, spíše naslouchejte hlasům svého vedení a jednejte. Mnozí jsou již blízko cíle a spoustu z vás cítí, jak se každým dnem mění. To, na čem záleželo včera, již není podstatné. Tento svět se mění. Avšak pozor na neustálé a nepolevující zábrany. Pokud nebudete bdělí, může se svět opět zhroutit. Vy však toto nesmíte dovolit. Udělejte vše pro to, aby láska zvítězila. Abyste následovali to, co cítíte v sobě samých.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.
Zdroj: zlata.dusicka.sweb.czzlata.dusicka@seznam.cz