Přijetí

Autor: Převzato <@>, Téma: Duchovno, Zdroj: zlata.dusicka.sweb.cz, Vydáno dne: 23. 03. 2014

Poselství od Zlaté dušičky, přijaté 22.3.2014


Tento čas vybízí stále k uzavření toho, co zbývá. Čas se nachyluje a přichází jedna z posledních možností zbavit se minulosti. To však zároveň přináší velký tlak na vás, lidé Země. Tyto dny vám mohou připomínat houpačku. Každá minuta, každý okamžik vyjadřuje všechno, co se skrývá uvnitř vás. Veškeré emoce jsou rozbouřeny. Cítíte, jak vámi prochází a neumíte se bránit jejich bouřlivým projevům. Odchází z vás mnoho z toho, co zde již dlouhou dobu zůstávalo nahromaděno. Máte uvnitř sebe odpad, který musí být zlikvidován. Vaše otázky jsou stále více naléhavější a odpovědi mnohdy stále neznámé. Tlak, který je na vás vyvíjen, vás nutí překonávat sebe samé, často jste na pokraji sil. Zmítáte se ve svých životech jako stromy ve větru. Hledáte opěrný bod, stabilitu, ale vše již bylo rozmetáno v prach. Jediné, na co je možné se spolehnout, je hlas vaší duše. Jakkoli velké množství odpovědí slyšíte, vždy nakonec dojdete k poznání, že jen vy sami jste schopni dosáhnout pravdy. Potýkáte se mnohdy se svými životy a nevíte si rady. Najednou máte pocit, že nevíte, kam patříte, nevíte, co dělat, jako byste se pohybovali ve snovém světě, kde nevíte, co je pravda a co skutečnost. Avšak často býváte probuzeni prožitím velkého vypětí. Jste vedeni, abyste se naučili spoléhat pouze sami na sebe. Je čas pochopit, že čím více se budete bránit, tím více problémů budete prožívat. Je potřeba klouzat životem hladce, jako na klouzačce. A toto zvládnete pouze přijetím. Lidé Země, netrapte se tím, jaký je váš život a přijměte ho. Není nic, co byste mohli vykonat, abyste se zbavili tíhy, kterou nesete. Je pouze vaše touha a odvaha. Dali jste slib, že v tomto životě uspějete. Našli jste odvahu vstoupit do této reality. Mějte i sílu kráčet dále. Čeká vás zasloužená odměna.

Tato poselství mohou být volně šířena v nezměněné podobě
s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové
stránky včetně této poznámky.
Zdroj: zlata.dusicka.sweb.czzlata.dusicka@seznam.cz